OPM

I Kongres Polityki Miejskiej

I_Kongres_polityki_miejskiej_opm-obserwatorium-min

I Kongres Polityki Miejskiej, będący jednocześnie XV Kongresem Miast Polskich, odbył się w dniach 16-17 października, w krakowskim Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Wydarzenie zgromadziło ponad 500 uczestników – przedstawicieli samorządu, władz krajowych oraz ekspertów zajmujących się tematyką miejską.

Główny trzon Kongresu stanowiło sześć paneli tematycznych, z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli miast. Debaty, które miały miejsce, traktowały o kwestiach miejskich związanych z planowaniem, transportem i mobilnością, powietrzem, mieszkalnictwem, rewitalizacją, czy gospodarką.

W Kongresie czynny udział wzięli m.in. Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Sebastian Chwałek, Sekretarz Stanu w MSWiA, Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, prezes ZMP, dr Wojciech Jarczewski, dyrektor Instytutu Rozwoju Miast, Jan Olbrycht, założyciel Intergrupy URBAN działającej przy Parlamencie Europejskim, czy Włodzimierz Kocon, wiceprezes Zarządu BGK.

 

Wydarzenie zakończyło się jednogłośnym przyjęciem „Karty Krakowskiej”, dokumentu sformułowanego przy udziale Instytutu Rozwoju Miast (obecnie Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa). „Karta” zawiera szereg rekomendacji dla samorządów dotyczących projektowania polityki miejskiej, nacisk kładąc na podejście zintegrowane, uruchamianie lokalnych potencjałów, czy zrównoważony rozwój terytorialny.

***

I Kongres Polityki Miejskiej został zorganizowany przez Związek Miast Polskich, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Urzędem Miasta Krakowa. Partnerem merytorycznym Kongresu był Instytut Rozwoju Miast oraz Obserwatorium Polityki Miejskiej, a strategicznym Bank Gospodarstwa Krajowego.


Szczegółowy program I Kongresu Polityki Miejskiej

Relacja z wydarzenia


Fotorelacja (Przemysław Szyszka/ZMP)

Kongres Polityki Miejskiej
Kongres Polityki Miejskiej
Kongres Polityki Miejskiej
Kongres Polityki Miejskiej

Więcej zdjęć na stronie Związku Miast Polskich (zdjęcia IZdjęcia II)


Wideo