Dane osobowe

Dane do faktury:

Na powyższe dane zostanie wystawiona faktura.

x

Skan pisma wskazującego osobę rejestrującą się jako przedstawiciela miasta-członka ZMP. List powinien być podpisany przez Prezydenta/Burmistrza.

    x

Charakter uczestnictwa

Rejestracja na

Prezentacja/poster

Abstrakt poster:

x
maksymalnie 1000 znaków, 5 słów kluczowych, 40 MB

Abstrakt prezentacja:

    x
    x
maksymalnie 1000 znaków, 5 słów kluczowych, 40 MB

Publikacja

Artykuł prześlę do 30.09.2016

Podsumowanie

Kongres - 560.98 zł

Kongres - 690 zł


Razem


Kongres - 650.41 zł

Kongres - 800 zł


Razem


Kongres - 900 zł

Kongres - 731.71 zł


Razem