OPM

Pracuj z nami

Instytut Rozwoju Miast i Regionów jest jednostką naukowo-badawczą realizującą projekty badawcze, wdrożeniowe i aplikacyjne z zakresu gospodarki przestrzennej, kształtowania i ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, budownictwa i gospodarki nieruchomościami.

Od 2016 roku w ramach działalności IRMiR funkcjonuje Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR, którego celem jest wsparcie samorządów oraz władz regionalnych i krajowych w procesie zarządzania miastami i ich obszarami funkcjonalnymi oraz optymalizowania polityki miejskiej na szczeblu krajowym i regionalnym poprzez dostarczanie wysokiej jakości wiedzy dotyczącej rozwoju miast i obszarów


Praca


Instytut Rozwoju Miast i Regionów ogłasza konkurs na stanowisko:

 post-doc w ramach programu badawczego Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR w obszarze eksperckim: „Środowisko obszarów zurbanizowanych i adaptacja do zmian klimatu”.

 post-doc w ramach programu badawczego Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR w obszarze eksperckim: „Transport i mobilność miejska.


Instytut Rozwoju Miast i Regionów ogłasza konkurs:

 na realizację doktoratu wdrożeniowego w ramach programu badawczego Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR w obszarze eksperckim „Środowisko obszarów zurbanizowanych i adaptacja do zmian klimatu.

 na realizację doktoratu wdrożeniowego w ramach programu badawczego Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR w obszarze eksperckim „Transport i mobilność miejska.Staże i praktyki


Jeżeli chcesz zdobyć doświadczenie możesz to zrobić u nas w ramach programu dla studentów i absolwentów. Wielu naszych pracowników zaczynało właśnie w ten sposób.

Formularz zgloszeniowy_praktyka