OPM

Pracuj z nami

BANER_PRACA_IRM3-min

Praca

Trwa otwarty konkurs na 2 stanowiska asystenta przy projekcie „Dzielnice innowacji? Przemysły kreatywne a przemiany miejskie” realizowanym przez Instytut Rozwoju Miast w Krakowie w ramach konkursu SONATA BIS 6 Narodowego Centrum Nauki. Kierownikiem projektu jest dr hab. Jacek Gądecki.

W jaki sposób miejsce, jego architektura i układ przestrzeni, wpływa na procesy kreatywne oraz przebieg innowacji? Czy przemyślany projekt urbanistyczny może stymulować przemysły kreatywne i sprawiać, że firmy oparte na wiedzy będą opracowywały rozwiązania, które odniosą sukces? Czy daje się je planować, czy można jedynie wynajdywać i pozwalać rozwijać się oddolnym dzielnicą innowacji? Jak z kolei przedsiębiorstwa innowacyjne oddziałują zwrotnie na swoje otocznie? Jak kreatywne przestrzenie maja się do zjawiska postępującej gentryfikacji miast?

Chcemy uzyskać odpowiedź na te i wiele podobnych pytań realizując badanie w 3 ośrodkach metropolitarnych prowadząc obserwacje i wywiady w łącznie 6 różnych skupiskach firm kreatywnych. Badanie ma charakter podłużny, dzięki czemu będziemy mogli opracować dynamiczne mapy miast ukazujące w jaki sposób ośrodki kreatywności i pomysłowości pojawiają się, znikają i przesuwają. Pozwolą nam one również śledzić gdzie przemieszczają się młodzi kreatywni.

Czas zatrudnienia i wysokość stypendium:
Stypendium naukowe wynosi 1400 zł miesięcznie i jest przyznawane na okres 36 miesięcy (3 lata).

Wymagania:
(1) Kandydatem/ą na stanowisko asystenta przy projekcie Dzielnice innowacji? Przemysły kreatywne a przemiany miejskie może być osoba, która jest:

(a) studentem/ą studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia,
(b) jest studentem/ą co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub
niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich,
(c) jest doktorantem/ą;

(2) Może wykazać osiągnięcia naukowe, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych.

(3) Może wykazać wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych.

(4) Pod uwagę brane są doświadczenia, wykształcenie bądź zainteresowania związane z metodologią i tematyką projektu (geografia społ., planowanie przestrzenne, urbanistyka). Wymagany udział w co najmniej 1 badaniu empirycznym.

Termin składania dokumentów: 10 grudnia 2017 r. do godziny 15.00.

Więcej informacji 


Staże i praktyki

Jeżeli chcesz zdobyć doświadczenie możesz to zrobić u nas w ramach programu dla studentów i absolwentów. Wielu naszych pracowników zaczynało właśnie w ten sposób.

Formularz zgloszeniowy_praktyka