OPM

Pracuj z nami

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa jest jednostką naukowo-badawczą realizującą projekty badawcze, wdrożeniowe i aplikacyjne z zakresu gospodarki przestrzennej, kształtowania i ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, budownictwa i gospodarki nieruchomościami.

Od 2016 roku w ramach działalności KIPPiM funkcjonuje Obserwatorium Polityki Miejskiej, którego celem jest wsparcie samorządów oraz władz regionalnych i krajowych w procesie zarządzania miastami i ich obszarami funkcjonalnymi oraz optymalizowania polityki miejskiej na szczeblu krajowym i regionalnym poprzez dostarczanie wysokiej jakości wiedzy dotyczącej rozwoju miast i obszarów


Praca


Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Eksperta ds. polityki miejskiej
Miejsce pracy: Kraków

Do zadań osoby zatrudnionej będzie należało m.in.:

doradztwo eksperckie,
 nadzór merytoryczny nad raportami Obserwatorium,
 praca naukowa – wykorzystywanie badań OPM dla celów naukowych,
 prezentacja dorobku Obserwatorium na konferencjach i innych wydarzeniach.

Kandydatem powinna być osoba, która:

 posiada udokumentowany dorobek naukowy w zakresie tematyki rozwoju społeczno-demograficznego i/lub problematyki rozwoju gospodarczego miast i regionów,
 posiada doświadczenie w samodzielnej realizacji i kierowaniu projektami badawczymi,
 jest gotowa do podjęcia wyzwania związanego z realizacją programu badawczego OPM oraz bieżącego doradztwa merytorycznego dla organów programujących i wdrażających krajową politykę miejską lub jej elementy w ramach innych polityk sektorowych,
 posiada biegłą znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 twórczą pracę w zaangażowanym i przyjaznym zespole,
 elastyczny czas pracy,
 stabilne zatrudnienie,
 udział w projektach naukowych,
 wsparcie kariery naukowej.

Prosimy o przesyłanie CV w języku polskim wraz krótkim uzasadnieniem chęci pracy w zespole Obserwatorium Polityki Miejskiej na:

opm@irm.krakow.pl

Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatamiStaże i praktyki


Jeżeli chcesz zdobyć doświadczenie możesz to zrobić u nas w ramach programu dla studentów i absolwentów. Wielu naszych pracowników zaczynało właśnie w ten sposób.

Formularz zgloszeniowy_praktyka