OPM

Post-doc: Środowisko obszarów zurbanizowanych i adaptacja do zmian klimatu

Instytut Rozwoju Miast i Regionów ogłasza konkurs na dwa stanowiska post-doc w ramach programu badawczego Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR w obszarze eksperckim:

Środowisko obszarów zurbanizowanych
i adaptacja do zmian klimatu
”.

Oferujemy:

 zatrudnienie na okres 3 lat (po 3 miesięcznym okresie próbnym),

 atrakcyjne wynagrodzenie,

 duży poziom samodzielności,

 otwartość na innowacyjne pomysły,

 pracę w zgranym, interdyscyplinarnym zespole (OPM dream team),

 zaplecze analityczne i techniczne do prowadzenia badań,

 upowszechnianie i promocję efektów prowadzonych badań,

 możliwość udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach,

 duży potencjał wdrożeniowy wyników prowadzonych badań,

 piłkarzyki i kawę z ekspresu 😉

 

Wymagania i oczekiwania:

Konkurs skierowany jest przede wszystkim do osób:

 do 5 lat po obronie doktoratu
 posiadającymi umiejętności analityczne oraz syntezujące
 posiadających szerokie zainteresowania oraz wiedzę we wskazanym obszarze eksperckim
 orientującej się w światowych trendach związanych ze wskazanym obszarem eksperckim
 posługującej się biegle językiem angielskim w mowie i piśmie
 gotowych do podjęcia pracy w pełnym wymiarze etatu w Krakowie

 

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy nadsyłać na adres:
opm@irm.krakow.pl

Mile widziane dodatkowe portfolio lub prezentacja wybranych osiągnięć, działań oraz pomysłów i inspiracji badawczych.

Na zgłoszenia czekamy do 18.08.2019 r.

Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami