OPM

Rewitalizacja

W zakresie polityk miejskich, rewitalizacja w ostatnich latach stała się w Polsce jednym z głównych tematów, który przestał być wyłączną domeną specjalistów z tej dziedziny, ale został zaimplementowany do szerokiej dyskusji na temat problemów polskich miast.

Po roku od przyjęcia ustawy rewitalizacyjnej, miasta zajmujące się już od jakiegoś czasu działaniami rewitalizacyjnymi intensyfikują swoje polityki w tym zakresie. Inne dopiero zaczynają przygotowywać się do prowadzenia projektów w pełni oddających idee rewitalizacji. To jak w praktyce traktowana jest przez samorządy rewitalizacja i jaki priorytet jej przypisują jest tematem niniejszej publikacji.

Celem ogólnym raportu ,,REWITALIZACJA” jest przedstawienie w syntetyczny i przekrojowy sposób stanu obszarów zdegradowanych w polskich gminach oraz ich przygotowania do prowadzenia działań rewitalizacyjnych w latach 2016-2023. W badaniu zostaje podjęta analiza stanu degradacji i metod delimitacji obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji w polskich gminach. Część problemowa, Spojrzenie w głąb, będzie poruszać kwestie rewitalizacji m.in. w centrach miast i w ośrodkach kurczących się.

Zainteresowanych konkretnymi dobrymi przykładami rewitalizacji w Polsce polecamy publikację – LudziePrzestrzeńZmiana. Dobre praktyki w rewitalizacji polskich miast.

Raport ukaże się w kwietniu 2019 r.