Gospodarka i rynek pracy - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR

Gospodarka i rynek pracy

Z punktu widzenia rozwoju gospodarczego ośrodki miejskie są kluczowe. To w nich skupiają się bowiem miejsca pracy, to w nich koncentrują się usługi, zarówno te podstawowe, jak i wyższego rzędu. To wreszcie w miastach wytwarzane są innowacje, które następnie oddziałują na gospodarkę całego kraju.  Zrównoważony rozwój ośrodków miejskich, przekładający się na dobrą kondycję gospodarki całego kraju, powinien skutkować konkurencyjnością Polski na arenie międzynarodowej.

Teksty

04.02.2022

Biblioteka

Marek Grochowicz, Piotr Salata-Kochanowski

2020

Geoportal

Zajrzyj na: https://geoportal.miasta.pl/