Gospodarka i rynek pracy

Z punktu widzenia rozwoju gospodarczego kraju kluczową rolę odgrywają ośrodki miejskie. To w nich skupiają się bowiem miejsca pracy, to w nich koncentrują się usługi, zarówno te podstawowe, jak i wyższego rzędu. To w miastach wreszcie wytwarzane są innowacje, które następnie oddziałują na gospodarkę całego kraju.  Zrównoważony rozwój ośrodków miejskich, przekładający się na dobrą kondycję gospodarki całego kraju, powinien skutkować konkurencyjnością Polski na arenie międzynarodowej.

Teksty

Biblioteka

Marek Grochowicz, Piotr Salata-Kochanowski

2020

Geoportal

Zajrzyj na: https://geoportal.miasta.pl/