Mieszkalnictwo i polityka społeczna

Obszary miejskie to miejsca, w których skupia się wiele problemów, między innymi społecznych. Nierówności wewnątrz miejskie często są większe niż pomiędzy regionami. Obejmuje je wiele aspektów, które istotnie wpływają na jakość życia, jak np. dostępność do usług i infrastruktury społeczno-kulturalnej, dostępność mieszkań. Samorządy mają mają wiele narzędzi do prowadzenia aktywnej polityki społecznej, w tym polityki mieszkaniowej.

 

Teksty

Biblioteka

Magdalena Łukasiuk, Marcin Jewdokimow, Maciej Brosz, Marta Skowrońska, Jacek Gądecki, Magdalena Żadkowska, Anita Basińska, Agnieszka Jeran, Magdalena Łukasiuk, Grażyna Woroniecka, Filip Schmidt, Wojciech Wilk

2016

Geoportal

Zajrzyj na: https://geoportal.miasta.pl/