Zarządzanie miastem i obszarami funkcjonalnymi - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR

Zarządzanie miastem i obszarami funkcjonalnymi

Zarządzanie obszarami miejskimi, ze szczególnym uwzględnieniem ich szerszego otoczenia wyznaczanego powiązaniami funkcjonalnymi, należy do głównych wątków tematycznych Krajowej Polityki Miejskiej. Skuteczne zarządzanie miastami wymaga współpracy z różnymi grupami interesariuszy, w tym również z mieszkańcami.

Bez modernizacji systemu zarządzania w wymiarze miejskim trudno o sukces nie tylko konkretnego samorządu, ale i całego kraju. To miasta są centrami wzrostu i innowacji, w których koncentruje i krzyżuje się wiele działań rozwojowych różnych podmiotów.

 

 

Teksty

Biblioteka

Marek Grochowicz, Piotr Salata-Kochanowski

2020

Geoportal

Zajrzyj na: https://geoportal.miasta.pl/