Zarządzanie miastem i obszarami funkcjonalnymi - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR

Zarządzanie miastem i obszarami funkcjonalnymi

[ezcol_2fifth]Zarządzanie obszarami miejskimi, ze szczególnym uwzględnieniem ich szerszego otoczenia wyznaczanego powiązaniami funkcjonalnymi, należy do głównych wątków tematycznych Krajowej Polityki Miejskiej. Skuteczne zarządzanie miastami wymaga współpracy z różnymi grupami interesariuszy, w tym również z mieszkańcami.

Bez modernizacji systemu zarządzania w wymiarze miejskim trudno o sukces nie tylko konkretnego samorządu, ale i całego kraju. To miasta są centrami wzrostu i innowacji, w których koncentruje i krzyżuje się wiele działań rozwojowych różnych podmiotów.

[/ezcol_2fifth] [ezcol_1fifth]

raport_zarządzanie_okładka

Zarządzanie i współpraca MOF.
Raport o stanie polskich miast

Redakcja: K. Janas, W. Jarczewski

[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]

partycypacja publiczna-raport-martela-pistelok-okładka

Partycypacja publiczna.
Raport o stanie polskich miast

Redakcja: B. Martela, P. Pistelok

[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth_end]

Barometr Budżetu Obywatelskiego. Edycja 2020

Redakcja: B. Martela, G. Bubak, L. Janik

[/ezcol_1fifth_end]

 

 

Teksty

Biblioteka

Marek Grochowicz, Piotr Salata-Kochanowski

2020

Geoportal

Zajrzyj na: https://geoportal.miasta.pl/