- Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

ZESPÓŁ OBSERWATORIUM POLITYKI MIEJSKIEJ IRMiR


Alina Muzioł-Węcławowicz
Ekspert ds. mieszkalnictwa
alina.muziol@wp.pl
 
dr Piotr Czakon
Ekspert ds. gospodarki i rynku pracy
pczakon@irmir.pl
 
Grzegorz Bubak
Badacz
gbubak@irmir.pl

Agnieszka Gajda
Główny ekspert ds. GIS
agajda@irmir.pl

Magdalena Golan
Specjalista ds. marketingu i promocji Światowego Forum Miejskiego
mgolan@irmir.pl

Ewa Goras

Ekspert ds. transportu i mobilności miejskiej
egoras@irmir.pl
 
Marek Grochowicz
Specjalista ds. programu
Światowego Forum Miejskiego
mgrochowicz@irmir.pl
 
dr Karol Janas
Kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
kjanas@irmir.pl
 
dr Wojciech Jarczewski
Dyrektor IRMiR
sekretariat@irmir.pl
 
Liliana Janik
Ekspert ds. środowiska
ljanik@irmir.pl
 
Aleksandra Jarzmik
Analityk GIS
ajarzmik@irmir.pl
 
Beata Jastrzębska
Analityk GIS
bjastrzebska@irmir.pl
 
Katarzyna Kudłacz
Koordynatorka wydarzeń europejskich Światowego Forum Miejskiego
kkudlacz@irmir.pl
 
Wojciech Łachowski
Kierownik projektów
wlachowski@irmir.pl
 
Aleksandra Łęczek
Analityk danych
aleczek@irmir.pl
 
Borys Martela
Główny ekspert ds. zarządzania miejskiego i partycypacji
bmartela@irmir.pl
 
Dariusz Mikołajczyk
Ekspert ds. planowania przestrzennego
dmikolajczyk@irmir.pl
 
dr Kamil Nowak
Ekspert ds. mieszkalnictwa i polityk społecznych
knowak@irmir.pl
 
Piotr Ogórek
Ekspert ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska
pogorek@irmir.pl
 
Agata Miazga
Ekspert ds. cyfryzacji i otwierania danych
amiazga@irmir.pl
 
Karolina Piech
Zastępca kierownika OPM IRMiR
kpiech@irmir.pl
 
dr Paweł Pistelok
Koordynator badań ankietowych
ppistelok@irmir.pl
 
Krzysztof Winiarski
Specjalista ds. promocji
kwiniarski@irmir.pl
 
dr Agnieszka Sobala-Gwosdz
Główny ekspert ds. gospodarki i rynku pracy
asobala-gwosdz@irmir.pl
 
Anna Zielonka
Specjalista ds. teledetekcji
azielonka@irmir.pl
 
Daniel Straub
Ekspert ds. nowej mobilności miejskiej
dstraub@irmir.pl
 
Łukasz Sykała
Główny ekspert ds. kształtowania przestrzeni i urbanizacji
lsykala@irmir.pl
 
Klaudia Dziadowicz
Specjalista ds. danych miejskich
kdziadowicz@irmir.pl
 
Karolina Szczechowska
Konsultantka ds. wydarzeń towarzyszących
Światowemu Forum Miejskiemu
kszczechowska@irmir.pl
 
Kamil Mróz
Konsultant polskiego punktu kontaktowego
Światowego Forum Miejskiego
kmroz@irmir.pl
 
Jarosław Banaś
Specjalista ds. danych miejskich
jbanas@irmir.pl
 
Joanna Chuchmacz
Redaktor portalu OPM
Specjalista ds. PR
jchuchmacz@irmir.pl


EKSPERCI ZEWNĘTRZNI I WSPÓŁPRACOWNICY


Paweł Górny
Ekspert ds. transportu
gorny.pawel@gmail.com

Agnieszka Rzeńca
Ekspert ds. środowiska
agnieszka.rzenca@uni.lodz.pl

Michał Beim
Główny ekspert ds. GIS