OPM

ZESPÓŁ OBSERWATORIUM POLITYKI MIEJSKIEJ IRMiR


dr Michał Beim

Główny ekspert
 
dr Piotr Czakon
Ekspert ds. gospodarki i rynku pracy
pczakon@irmir.pl
 
Grzegorz Bubak
Badacz
gbubak@irmir.pl

Agnieszka Gajda
Główny ekspert ds. GIS
agajda@irmir.pl

Magdalena Golan
Koordynatorka programu Kongresu Polityki Miejskiej
mgolan@irmir.pl

Ewa Goras

Ekspert ds. transportu i mobilności miejskiej
egoras@irmir.pl
 
Marek Grochowicz
Główny koordynator Kongresu Polityki Miejskiej
mgrochowicz@irmir.pl
 
dr Karol Janas
Kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
kjanas@irmir.pl
 
dr Wojciech Jarczewski
Dyrektor IRMiR
sekretariat@irmir.pl
 
Liliana Janik
Ekspert ds. środowiska
ljanik@irmir.pl
 
Aleksandra Jarzmik
Analityk GIS
ajarzmik@irmir.pl
 
Beata Jastrzębska
Analityk GIS
bjastrzebska@irmir.pl
 
Katarzyna Kudłacz
Ekspert ds. czystego powietrza
kkudlacz@irmir.pl
 
Wojciech Łachowski
Analityk danych teledetekcyjnych – Koordynator M-GIS
wlachowski@irmir.pl
 
Aleksandra Łęczek
Analityk danych
aleczek@irmir.pl
 
Borys Martela
Główny ekspert ds. zarządzania miejskiego i partycypacji
bmartela@irmir.pl
 
Dariusz Mikołajczyk
Ekspert ds. planowania przestrzennego
dmikolajczyk@irmir.pl
 
dr Kamil Nowak
Główny ekspert ds. mieszkalnictwa i polityk społecznych
knowak@irmir.pl
 
Piotr Ogórek
Ekspert ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska
pogorek@irmir.pl
 
Agata Miazga
Ekspert ds. cyfryzacji danych publicznych
amiazga@irmir.pl
 
Karolina Piech
Zastępca kierownika OPM IRMiR
kpiech@irmir.pl
 
dr Paweł Pistelok
Koordynator badań ankietowych
ppistelok@irmir.pl
 
Piotr Salata-Kochanowski
Specjalista ds. marketingu
psalata@irmir.pl
 
dr Agnieszka Sobala-Gwosdz
Główny ekspert ds. gospodarki i rynku pracy
asobala-gwosdz@irmir.pl
 
dr Agnieszka Sobol
Główny ekspert ds. ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu
asobol@irmir.pl
 
Daniel Straub
Ekspert ds. nowej mobilności miejskiej
dstraub@irmir.pl
 
Łukasz Sykała
Główny ekspert ds. kształtowania przestrzeni i urbanizacji
lsykala@irmir.pl
 
Anna Zielonka
Analityk danych teledetekcyjnych
azielonka@irmir.pl

EKSPERCI ZEWNĘTRZNI I WSPÓŁPRACOWNICY
OBSERWATORIUM POLITYKI MIEJSKIEJ

paweł-górny transport-ekspert obserwatorium polityki miejskiej irmir


Paweł Górny

Ekspert ds. transportu
gorny.pawel@gmail.com

 

alina-muziol-wieclawowicz-eksperci-opm

 

Alina Muzioł-Węcławowicz
Ekspert ds. mieszkalnictwa
alina.muziol@wp.pl

agnieszka-rzenca-ekspert-srodowisko
RESEARCHGATE- INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW - DOROBEK NAUKOWY
dr Agnieszka Rzeńća
Ekspert ds. środowiska
agnieszka.rzenca@uni.lodz.pl