Ekspertyzy i opracowania badawcze - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Ekspertyzy i opracowania badawcze

Opracowania badawcze

Barometr budżetu obywatelskiego. Edycja 2020 [czerwiec 2021 r.]

Atlas: Region Warszawski Stołeczny na tle województwa mazowieckiego [wrzesień 2020 r.]

COVID-19 i nowe kierunki (nie)mobilności [maj 2020 r.]

Działania miast podczas pandemii [kwiecień 2020 r.]


Ekspertyzy dotyczące KPM

Opracowania zawierają podsumowanie prac pięciu grup eksperckich działających zgodnie z metodologią Krajowego Forum Miejskiego (UN-Habitat 2020) w ramach przygotowań do Kongresu Polityki Miejskiej 2019 w Kielcach (14–15 listopada).

W skład każdej grupy wchodziło ok. 10–15 osób, reprezentujących uczelnie i instytucje badawcze, samorządy oraz organizacje pozarządowe. Pracom przyglądali się również przedstawiciele administracji rządowej, którzy mogli wyrażać opinie dotyczące zaprezentowanych efektów.

 


Barometr Budżetu Obywatelskiego. Edycja 2020

Barometr Budżetu. Edycja 2020 
Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków 2020

Redakcja: B. Martela, G. Bubak, L. Janik

Niniejsza edycja Barometru Budżetu Obywatelskiego pokazuje m.in.:
– ile miast zrealizowało BO;
– kto mógł uczestniczyć w zgłaszaniu i wyborze projektów;
– ile środków przeznaczono na projekty mieszkańców i na jakie pule je podzielono;
– ile osób wzięło udział w głosowaniu w BO;
– czego dotyczyły zwycięskie projekty mieszkańców.

POBIERZ: Raport (całość)         


wyzwania i rekomendacje- krajowa polityka miejska - raport

Raport tematycznych grup eksperckich Kongresu polityki miejskiej 2019. 
Wyzwania i rekomendacje dla krajowej polityki miejskiej
Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków 2020

Redakcja: R. Ryś, P. Górny, A. Sobol, A. Muzioł-Wecławowicz

Poszczególne części raportu odpowiadają wybranym do dyskusji w ramach Krajowego Kongresu Polityki Miejskiej 2019 obszarom tematycznym: kształtowaniu przestrzeni, transportowi i mobilności, mieszkalnictwu oraz środowisku i adaptacji do zmian klimatu.

W publikacji przedstawiono najważniejsze wyzwania i problemy polskich miast wraz ze wstępnymi rekomendacjami.

POBIERZ: Raport (całość)             Zamów: wersję papierową 

Zał.1 Wstępna propozycja zakresu monitoringu mieszkaniowego w miastach
Zał 2. Wybrane przykłady innowacji w sferze usług mieszkaniowych


raport-okladka

W kierunku nowej krajowej polityki miejskiej. Raport rekomendacyjny

Redakcja: K. Janas

Raport składa się z pięciu części. Pierwszy rozdział ma charakter wprowadzający i porządkujący kwestie definicyjne polityki miejskiej; zaproponowano w nim również ogólne podejście do tego zagadnienia. Na część drugą składa się lista argumentów przemawiających za zasadnością i potrzebą tworzenia i wdrażania krajowej polityki miejskiej w Polsce – nie jest to bowiem kwestia oczywista. Ponadto wyartykułowanie tych argumentów również może pomóc w procesie formułowania celów nowej KPM w Polsce. Kolejny, nieco obszerniejszy rozdział poświęcony został syntetycznemu przeglądowi realizacji dotychczasowej krajowej polityki miejskiej do roku 2023. W części czwartej przedstawiono elementy diagnozy najważniejszych uwarunkowań, które w znacznej mierze determinują dziś rozwój polskich miast. Diagnoza ta wskazuje również na konieczność terytorializacji nowej KPM – uwzględnienia specyfiki i różnic rozwojowych pomiędzy polskim miastami – nie tylko z uwagi na tak oczywiste cechy jak wielkość i ranga miasta, ale również położenie geograficzne i szersze uwarunkowania determinujące trajektorie rozwojowe miast. Na końcu zaproponowany został ogólny model i kierunki prowadzenia nowej KPM.

POBIERZ: Raport (całość)