Ekspertyzy i opracowania badawcze - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Ekspertyzy i opracowania badawcze

Opracowania badawcze

Barometr budżetu obywatelskiego. Edycja 2021 [czerwiec 2022 r.]

Barometr budżetu obywatelskiego. Edycja 2020 [czerwiec 2021 r.]

Atlas: Region Warszawski Stołeczny na tle województwa mazowieckiego [wrzesień 2020 r.]

COVID-19 i nowe kierunki (nie)mobilności [maj 2020 r.]

Działania miast podczas pandemii [kwiecień 2020 r.]

Mobilność współdzielona [kwiecień 2020 r.]

 

Ekspertyzy dotyczące KPM

Opracowania zawierają podsumowanie prac pięciu grup eksperckich działających zgodnie z metodologią Krajowego Forum Miejskiego (UN-Habitat 2020) w ramach przygotowań do Kongresu Polityki Miejskiej 2019 w Kielcach (14–15 listopada).

W skład każdej grupy wchodziło ok. 10–15 osób, reprezentujących uczelnie i instytucje badawcze, samorządy oraz organizacje pozarządowe. Pracom przyglądali się również przedstawiciele administracji rządowej, którzy mogli wyrażać opinie dotyczące zaprezentowanych efektów.

Barometr budżetu obywatelskiego - okładka[ezcol_1quarter][/ezcol_1quarter] [ezcol_3quarter_end]

Barometr Budżetu. Edycja 2021 
Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków 2020

Redakcja: B. Martela, L. Janik, G. Bubak

Z publikacji może się dowiedzieć:

– ile miast zorganizowało BO,

– jak przebiegały procesy wyboru projektów;

– kto mógł zgłaszać i wybierać projekty;

– ile pieniędzy zostało oddanych do dyspozycji mieszkańców i jakie były zasady dysponowania nimi;

– jakim zainteresowaniem cieszyły się BO;

– jakie zadania mieszkańcy wybrali do realizacji.

POBIERZ: Raport (całość)          [/ezcol_3quarter_end]


Barometr Budżetu Obywatelskiego. Edycja 2020[ezcol_1quarter][/ezcol_1quarter] [ezcol_3quarter_end]

Barometr Budżetu. Edycja 2020 
Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków 2020

Redakcja: B. Martela, G. Bubak, L. Janik

Niniejsza edycja Barometru Budżetu Obywatelskiego pokazuje m.in.:
– ile miast zrealizowało BO;
– kto mógł uczestniczyć w zgłaszaniu i wyborze projektów;
– ile środków przeznaczono na projekty mieszkańców i na jakie pule je podzielono;
– ile osób wzięło udział w głosowaniu w BO;
– czego dotyczyły zwycięskie projekty mieszkańców.

POBIERZ: Raport (całość)          [/ezcol_3quarter_end]


[ezcol_1quarter]wyzwania i rekomendacje- krajowa polityka miejska - raport[/ezcol_1quarter] [ezcol_3quarter_end]

Raport tematycznych grup eksperckich Kongresu polityki miejskiej 2019. 
Wyzwania i rekomendacje dla krajowej polityki miejskiej
Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków 2020

Redakcja: R. Ryś, P. Górny, A. Sobol, A. Muzioł-Wecławowicz

Poszczególne części raportu odpowiadają wybranym do dyskusji w ramach Krajowego Kongresu Polityki Miejskiej 2019 obszarom tematycznym: kształtowaniu przestrzeni, transportowi i mobilności, mieszkalnictwu oraz środowisku i adaptacji do zmian klimatu.

W publikacji przedstawiono najważniejsze wyzwania i problemy polskich miast wraz ze wstępnymi rekomendacjami.

POBIERZ: Raport (całość)             Zamów: wersję papierową 

Zał.1 Wstępna propozycja zakresu monitoringu mieszkaniowego w miastach
Zał 2. Wybrane przykłady innowacji w sferze usług mieszkaniowych[/ezcol_3quarter_end]


[ezcol_1quarter]raport-okladka[/ezcol_1quarter] [ezcol_3quarter_end]

W kierunku nowej krajowej polityki miejskiej. Raport rekomendacyjny

Redakcja: K. Janas

Raport składa się z pięciu części. Pierwszy rozdział ma charakter wprowadzający i porządkujący kwestie definicyjne polityki miejskiej; zaproponowano w nim również ogólne podejście do tego zagadnienia. Na część drugą składa się lista argumentów przemawiających za zasadnością i potrzebą tworzenia i wdrażania krajowej polityki miejskiej w Polsce – nie jest to bowiem kwestia oczywista. Ponadto wyartykułowanie tych argumentów również może pomóc w procesie formułowania celów nowej KPM w Polsce. Kolejny, nieco obszerniejszy rozdział poświęcony został syntetycznemu przeglądowi realizacji dotychczasowej krajowej polityki miejskiej do roku 2023. W części czwartej przedstawiono elementy diagnozy najważniejszych uwarunkowań, które w znacznej mierze determinują dziś rozwój polskich miast. Diagnoza ta wskazuje również na konieczność terytorializacji nowej KPM – uwzględnienia specyfiki i różnic rozwojowych pomiędzy polskim miastami – nie tylko z uwagi na tak oczywiste cechy jak wielkość i ranga miasta, ale również położenie geograficzne i szersze uwarunkowania determinujące trajektorie rozwojowe miast. Na końcu zaproponowany został ogólny model i kierunki prowadzenia nowej KPM.

POBIERZ: Raport (całość)            [/ezcol_3quarter_end

 

Opracowania badawcze

Barometr budżetu obywatelskiego. Edycja 2021 [czerwiec 2022 r.]

Barometr budżetu obywatelskiego. Edycja 2020 [czerwiec 2021 r.]

Atlas: Region Warszawski Stołeczny na tle województwa mazowieckiego [wrzesień 2020 r.]

COVID-19 i nowe kierunki (nie)mobilności [maj 2020 r.]

Działania miast podczas pandemii [kwiecień 2020 r.]

Mobilność współdzielona [kwiecień 2020 r.]

Ekspertyzy dotyczące KPM

Opracowania zawierają podsumowanie prac pięciu grup eksperckich działających zgodnie z metodologią Krajowego Forum Miejskiego (UN-Habitat 2020) w ramach przygotowań do Kongresu Polityki Miejskiej 2019 w Kielcach (14–15 listopada).

W skład każdej grupy wchodziło ok. 10–15 osób, reprezentujących uczelnie i instytucje badawcze, samorządy oraz organizacje pozarządowe. Pracom przyglądali się również przedstawiciele administracji rządowej, którzy mogli wyrażać opinie dotyczące zaprezentowanych efektów.

Barometr budżetu obywatelskiego - okładka[ezcol_1quarter][/ezcol_1quarter] [ezcol_3quarter_end]

Barometr Budżetu. Edycja 2021 
Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków 2020

Redakcja: B. Martela, L. Janik, G. Bubak

Z publikacji może się dowiedzieć:

– ile miast zorganizowało BO,

– jak przebiegały procesy wyboru projektów;

– kto mógł zgłaszać i wybierać projekty;

– ile pieniędzy zostało oddanych do dyspozycji mieszkańców i jakie były zasady dysponowania nimi;

– jakim zainteresowaniem cieszyły się BO;

– jakie zadania mieszkańcy wybrali do realizacji.

POBIERZ: Raport (całość)          [/ezcol_3quarter_end]


Barometr Budżetu Obywatelskiego. Edycja 2020[ezcol_1quarter][/ezcol_1quarter] [ezcol_3quarter_end]

Barometr Budżetu. Edycja 2020 
Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków 2020

Redakcja: B. Martela, G. Bubak, L. Janik

Niniejsza edycja Barometru Budżetu Obywatelskiego pokazuje m.in.:
– ile miast zrealizowało BO;
– kto mógł uczestniczyć w zgłaszaniu i wyborze projektów;
– ile środków przeznaczono na projekty mieszkańców i na jakie pule je podzielono;
– ile osób wzięło udział w głosowaniu w BO;
– czego dotyczyły zwycięskie projekty mieszkańców.

POBIERZ: Raport (całość)          [/ezcol_3quarter_end]


[ezcol_1quarter]wyzwania i rekomendacje- krajowa polityka miejska - raport[/ezcol_1quarter] [ezcol_3quarter_end]

Raport tematycznych grup eksperckich Kongresu polityki miejskiej 2019. 
Wyzwania i rekomendacje dla krajowej polityki miejskiej
Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków 2020

Redakcja: R. Ryś, P. Górny, A. Sobol, A. Muzioł-Wecławowicz

Poszczególne części raportu odpowiadają wybranym do dyskusji w ramach Krajowego Kongresu Polityki Miejskiej 2019 obszarom tematycznym: kształtowaniu przestrzeni, transportowi i mobilności, mieszkalnictwu oraz środowisku i adaptacji do zmian klimatu.

W publikacji przedstawiono najważniejsze wyzwania i problemy polskich miast wraz ze wstępnymi rekomendacjami.

POBIERZ: Raport (całość)             Zamów: wersję papierową 

Zał.1 Wstępna propozycja zakresu monitoringu mieszkaniowego w miastach
Zał 2. Wybrane przykłady innowacji w sferze usług mieszkaniowych[/ezcol_3quarter_end]


[ezcol_1quarter]raport-okladka[/ezcol_1quarter] [ezcol_3quarter_end]

W kierunku nowej krajowej polityki miejskiej. Raport rekomendacyjny

Redakcja: K. Janas

Raport składa się z pięciu części. Pierwszy rozdział ma charakter wprowadzający i porządkujący kwestie definicyjne polityki miejskiej; zaproponowano w nim również ogólne podejście do tego zagadnienia. Na część drugą składa się lista argumentów przemawiających za zasadnością i potrzebą tworzenia i wdrażania krajowej polityki miejskiej w Polsce – nie jest to bowiem kwestia oczywista. Ponadto wyartykułowanie tych argumentów również może pomóc w procesie formułowania celów nowej KPM w Polsce. Kolejny, nieco obszerniejszy rozdział poświęcony został syntetycznemu przeglądowi realizacji dotychczasowej krajowej polityki miejskiej do roku 2023. W części czwartej przedstawiono elementy diagnozy najważniejszych uwarunkowań, które w znacznej mierze determinują dziś rozwój polskich miast. Diagnoza ta wskazuje również na konieczność terytorializacji nowej KPM – uwzględnienia specyfiki i różnic rozwojowych pomiędzy polskim miastami – nie tylko z uwagi na tak oczywiste cechy jak wielkość i ranga miasta, ale również położenie geograficzne i szersze uwarunkowania determinujące trajektorie rozwojowe miast. Na końcu zaproponowany został ogólny model i kierunki prowadzenia nowej KPM.

POBIERZ: Raport (całość)            [/ezcol_3quarter_end]