OPM

Współpraca

oferta_opm_obserwatorium-min

Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR jest miejscem, gdzie spotykają się wszyscy zainteresowani tematyką miejską – naukowcy, samorządowcy, działacze miejscy oraz mieszkańcy. Dlatego zależy nam, aby Obserwatorium było platformą wymiany myśli, doświadczeń i wiedzy o miastach.

Baza wiedzy
Pragniemy wesprzeć ekspertów, badaczy oraz pozostałe osoby zainteresowane tematyką miejską w znajdowaniu interesujących publikacji. Materiały systematycznie zbierane w bibliotece obejmują zarówno publikacje naukowe jak i dokumenty miejskie, podręczniki oraz inne wartościowe materiały.
Jeżeli chcieliby Państwo, aby Wasza publikacja znalazła się w takiej bibliotece prosimy o jej przesłanie na adres opm@irm.krakow.pl jako plik PDF.

W treści wiadomości prosimy umieścić:

• autorów publikacji,
• tytuł,
• słowa kluczowe (5-15),
• rok wydania,
• miasta, województwa oraz kraje, których publikacja dotyczy,
• obszary tematyczne (przestrzeń / rewitalizacja / gospodarka / zarządzanie / partycypacja / mieszkalnictwo  / demografia / mobilność / inwestycje / środowisko / niskoemisyjność).

Przesłanie publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem, że jej opublikowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich.

Blog
Jest miejscem, gdzie znajdziecie regularnie publikowane felietony, opinie, wywiady oraz artykuły poruszające problematykę miejską. Zapraszamy do jego współtworzenia poprzez publikację artykułów popularno-naukowych lub felietonów.

Każdy artykuł na blogu może kończyć się bezpośrednim zaproszeniem do zapoznania się publikacją naukową oraz może zawierać hiperłącza do Państwa innych publikacji, które są dostępne w Internecie (przykład). Artykuły na blogu będą również promowane na portalach społecznościowych. Dzięki temu mogą Państwo zwiększyć cytowalność oraz zainteresowanie daną tematyką.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt opm@irm.krakow.pl

Artykuły prosimy nadsyłać:

• w formie edytowalnej (Microsoft Word),
• napisanych przystępnym, nienaukowym językiem (700-1000 wyrazów),
• wraz z tytułem publikacji, imieniem i nazwiskiem autora oraz jego afiliacją.

Materiały graficzne prosimy wysłać jako osobne pliki wraz z podaniem źródła w nazwie pliku.

Wysłanie artykułu nie jest równoznaczne z jego publikacją. Zarówno w przypadku przyjęcia, jak i odrzucenia artykułu, jego autor jest o tym informowany.