Atrakcyjność turystyczna parków na obszarach miejskich – zarys problemu [Turystyka kulturowa 1/2016] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Atrakcyjność turystyczna parków na obszarach miejskich – zarys problemu [Turystyka kulturowa 1/2016]