OPM

Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta poprzez lokalizowanie obiektów kulturotwórczych, na przykładzie muzeum [Zarządzanie i Edukacja, 82/2012]