Częstość występowania poszczególnych odczuć cieplnych w Lublinie i w Lesku na podstawie temperatury odczuwalnej (STI) w latach 1991-2005 [Problemy Ekologii Krajobrazu, 27/2010] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Częstość występowania poszczególnych odczuć cieplnych w Lublinie i w Lesku na podstawie temperatury odczuwalnej (STI) w latach 1991-2005 [Problemy Ekologii Krajobrazu, 27/2010]