Wpływ zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na rozwój strefy podmiejskiej Wrocławia [Studia miejskie 20/2015] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Wpływ zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na rozwój strefy podmiejskiej Wrocławia [Studia miejskie 20/2015]