Ich duchy. Pamięć odziedziczona w miejskich projektach site-specific. Doświadczenie Łodzi[Sztuka w przestrzeni publicznej. Artystyczne wymiary wytwarzania kapitału społecznego i kulturowego] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Ich duchy. Pamięć odziedziczona w miejskich projektach site-specific. Doświadczenie Łodzi[Sztuka w przestrzeni publicznej. Artystyczne wymiary wytwarzania kapitału społecznego i kulturowego]