Logistyczne znaczenie rewitalizacji obszaru delty Wisły poprzez reaktywację żeglugi śródlądowej w Polsce w aspekcie zrównoważonego rozwoju transportu [Ekonomika Transportu i Logistyka, 56/2015] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Logistyczne znaczenie rewitalizacji obszaru delty Wisły poprzez reaktywację żeglugi śródlądowej w Polsce w aspekcie zrównoważonego rozwoju transportu [Ekonomika Transportu i Logistyka, 56/2015]