OPM

Lokalny program rewitalizacji jako narzędzie zarządzania przestrzenią w mieście [Problemy Rozwoju Miast, 4/2014]