Model przemian miasta postsocjalistycznego- przykład Łodzi [Studia Miejskie, 4/2011] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Model przemian miasta postsocjalistycznego- przykład Łodzi [Studia Miejskie, 4/2011]