OPM

Model przemian miasta postsocjalistycznego- przykład Łodzi [Studia Miejskie, 4/2011]