OPM

Nowe realia gospodarcze na początku XXI wieku a urbanizacja [Studia Miejskie, 4/2011]