Ocena potencjalnych strat materialnych na terenach zalewowych, wyznaczonych dwoma metodami, w wybranych miastach województwa łódzkiego [Problemy Rozwoju Miast 4/2015] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Ocena potencjalnych strat materialnych na terenach zalewowych, wyznaczonych dwoma metodami, w wybranych miastach województwa łódzkiego [Problemy Rozwoju Miast 4/2015]