Ocena potencjału rekreacyjnego wybranych miast Lubelszczyzny [Problemy Ekologii Krajobrazu, 27/2010] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Ocena potencjału rekreacyjnego wybranych miast Lubelszczyzny [Problemy Ekologii Krajobrazu, 27/2010]