OPM

Podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego