Pozycja Transgraniczna Jeleniej Góry: korzyści i bariery dla rozwoju [Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 332/2014] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Pozycja Transgraniczna Jeleniej Góry: korzyści i bariery dla rozwoju [Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 332/2014]