Problemy zastosowania kompleksowej analizy kosztów i korzyści linii kolei dużych prędkości a ich konkurencyjność na europejskim pasażerskim kolejowym rynku transportowym [Ekonomika Transportu i Logistyka, 57/2015] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Problemy zastosowania kompleksowej analizy kosztów i korzyści linii kolei dużych prędkości a ich konkurencyjność na europejskim pasażerskim kolejowym rynku transportowym [Ekonomika Transportu i Logistyka, 57/2015]