Przestrzenne zróżnicowanie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007- 2012 [Człowiek i Środowisko, 37 (1-2)/2013] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Przestrzenne zróżnicowanie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007- 2012 [Człowiek i Środowisko, 37 (1-2)/2013]