Likwidacja linii kolejowych na Dolnym Śląsku a zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miast [Studia miejskie 20/2015] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Likwidacja linii kolejowych na Dolnym Śląsku a zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miast [Studia miejskie 20/2015]