Rola jednostek samorządowych w logistyce miejskiej na przykładzie Śląskiej Karty Usług Publicznych [Ekonomika Transportu i Logistyka, 56/2015] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Rola jednostek samorządowych w logistyce miejskiej na przykładzie Śląskiej Karty Usług Publicznych [Ekonomika Transportu i Logistyka, 56/2015]