Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Toruniu [Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii tom 2] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Toruniu [Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii tom 2]