Rola miast w procesach przemian społecznych w Polsce [Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji, 2015] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Rola miast w procesach przemian społecznych w Polsce [Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji, 2015]