Stan techniczny budynków w aspekcie skali potrzeb rewitalizacji [Problemy Rozwoju Miast 2/2014] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Stan techniczny budynków w aspekcie skali potrzeb rewitalizacji [Problemy Rozwoju Miast 2/2014]