Urbanizacja gmin podmiejskich w świetle studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Aspekty metodologiczne [Człowiek i Środowisko, 38 (3-4)/2014] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Urbanizacja gmin podmiejskich w świetle studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Aspekty metodologiczne [Człowiek i Środowisko, 38 (3-4)/2014]