W kierunku metropolizacji- rozwój sektora kultury w regionie górnośląskim z wykorzystaniem dziedzictwa poprzemysłowego [Organizacja i zarządzanie, 85/2015] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

W kierunku metropolizacji- rozwój sektora kultury w regionie górnośląskim z wykorzystaniem dziedzictwa poprzemysłowego [Organizacja i zarządzanie, 85/2015]