Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023 - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023