Wizualizacja trójwymiarowa w prognozowaniu zmian zagospodarowania przestrzennego i jako metoda wzmacniania dyskusji publicznej w procesie planowania przestrzennego [Człowiek i Środowisko, 35(1-2)/2011] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Wizualizacja trójwymiarowa w prognozowaniu zmian zagospodarowania przestrzennego i jako metoda wzmacniania dyskusji publicznej w procesie planowania przestrzennego [Człowiek i Środowisko, 35(1-2)/2011]