Pracuj z nami - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Pracuj z nami

Instytut Rozwoju Miast i Regionów jest jednostką naukowo-badawczą realizującą projekty badawcze, wdrożeniowe i aplikacyjne z zakresu gospodarki przestrzennej, kształtowania i ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, budownictwa i gospodarki nieruchomościami.

Od 2016 roku w ramach IRMiR funkcjonuje Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR, którego celem jest wsparcie samorządów oraz władz regionalnych i krajowych w procesie zarządzania miastami i ich obszarami funkcjonalnymi oraz optymalizowania polityki miejskiej na szczeblu krajowym i regionalnym poprzez dostarczanie wysokiej jakości wiedzy dotyczącej rozwoju miast i obszarów.


Praca


Obecnie nie prowadzimy żadnej rekrutacji.Staże i praktyki


Jeżeli chcesz zdobyć doświadczenie, możesz to zrobić u nas w ramach programu dla studentów i absolwentów. Wielu naszych pracowników zaczynało właśnie w ten sposób.

Formularz zgloszeniowy_praktyka