OPM

Agnieszka Gajda

photo

Analityk GIS

Pokój: 20
Tel. (12) 634 29 53 wew. 20
Mail: agajda@irmir.pl

45541

O sobie

Geograf, absolwentka geografii i biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendystka programu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów”. Analityk GIS z zacięciem kartograficznym. Fanka otwartych danych i historii małej ojczyzny – Śląska. Prywatnie kociara, mol książkowy, kinomaniaczka i miejska cyklistka.

Obszary i zainteresowania badawcze

Analizy przestrzenne; LiDAR; zieleń miejska; ekologia miasta; język Python; dziedzictwo poprzemysłowe

Publikacje

Artykuły w czasopismach i seriach wydawniczych anglojęzycznych:

Jakiel M., Bernatek-Jakiel A., Gajda A., Filiks M., Pufelska M., 2018, Spatial and temporal distribution of illegal dumping sites in the nature protected area: the Ojców National Park, Poland, Journal of Environmental Planning and Management, DOI: 10.1080/09640568.2017.1412941

Kłapyta P., Zasadni J., Pociask-Karteczka J., Gajda A., Franczak P., 2015, Late Glacial and Holocene paleoenvironmental records in the Tatra Mountains, East-Central Europe, based on lake, peat bog and colluvial sedimentary data: A summary review, Quaternary International, DOI:10.1016/j.quaint.2015.10.049

Pociask-Karteczka J., Gajda A., Franczak P., 2014, Regional distribution and relevance in paleonvironmental studies of lakes in the Tatra Mts. (Western Carpathians), Late Pleistocene and Holocene Climatic Variability in the Carpathian-Balkan Region, ss. 137-143

Harvey F., Kaim D., Gajda A., 2014, Analysis of historical change using cadastral materials in the Carpathian Foothills, European Journal of Geography, 5 (3), ss.6-12

Artykuły w czasopismach i seriach wydawniczych polskojęzycznych:

Gajda A., 2014, Wykorzystanie danych ze skaningu laserowego do pomiaru zmian zasięgu oraz struktury pionowej roślinności semi-naturalnego odcinka doliny Wisły, Prace Geograficzne, 138, ss. 67-81, DOI: 10.4467/20833113PG.14.019.2701

Gajda A., Plaza M., 2009, Inwentaryzacja wysypisk śmieci w Ojcowskim Parku Narodowym, Prądnik, Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera, 18, ss. 85-94

Współautorstwo monografii:

Gajda A., Gargol A., Jadach-Sepioło A., Jarczewski W., Kudłacz K., Matuszko A., Mikołajczyk D., Nowak K., Tylka M., Ziółkowska M., 2017 [w:] W. Jarczewski [red.], Delimitacja krok po kroku. Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby Gminnych Programów Rewitalizacji, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Gajda A. Salata-Kochanowski P., 2017, Transport, [w:] K. Janas, W. Jarczewski [red.], Zarządzanie i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych. Raport o stanie polskich miast, Instytut Rozwoju Miast, Kraków

Rozdziały w monografiach anglojęzycznych:

Wierzbowska I.A., Lesiak M., Zalewski A., Gajda A., Widera E., Okarma H., 2017, Urban carnivores: a case study of sympatric stone marten (Martes foina) and red fox (Vulpes vulpes) in Krakow, southern Poland. In: A. Zalewski, I.A. Wierzbowska, K.B. Aubry, J.D.S. Birks,D.T. O’Mahony, G. Proulx [red]; The Martes Complex in the 21st century: ecology and conservation. Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences, Białowieża, pp 161–178

Szczepanowicz-Balon D., Kubal M., Gajda A., 2013, The Polish Tourism to Israel: An Overview, [w:] M. Kozak, N. Kozak (red.), Cambridge Scholars Publishing Tourism Research: An Interdisciplinary Perspective, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2013, ss. 172-190

Opracowania kartograficzne:

Żelazny M., Siwek J., Liová S., Šimor V., Dąbrowska K., Wolanin A., Pociask-Karteczka J., Pęksa Ł., Gajda A., Siwek J.P., Rzonca B., Gavurník J., 2015, Stosunki wodne i regiony hydrograficzne/ Vodné pomery a hydrografické regióny/ Hydrological conditions and hydrographic regions [w:] Dąbrowska K., Guzik M., [red.], 2015, Atlas Tatr – przyroda nieożywiona / Atlas Tatier – neživá príroda / Atlas of the tatra Mountains – Abiotic Nature, Wydawnictwo TPN, Zakopane

Siwek J., Żelazny M., Liová S., Šimor V.,Pociask-Karteczka J., Gajda A., 2015, Podział hydrograficzny/ Hydrografické členenie/ Watersheds [w:] Dąbrowska K., Guzik M., ([red.], 2015, Atlas Tatr – przyroda nieożywiona / Atlas Tatier – neživá príroda / Atlas of the tatra Mountains – Abiotic Nature, Wydawnictwo TPN, Zakopane

Szczepanowicz B., Autorstwo map i rycin: Gajda A., 2014, Ziemia Święta. Geografia biblijna, Wydawnictwo WAM, Kraków

Izdebski A., Autorstwo map: Gajda A., 2013, Rural Economy in transition. Asia Minor from late antiquity into the early middle ages, The Journal of Juristic Papirology, Supplement XVIII, Fundacja im. Rafała Taubenschlaga, Warszawa