OPM

Borys Martela

photo

Badacz

Pokój: 1A
Tel. (12) 634 29 53 wew. 65
Mail: bmartela@irm.krakow.pl

O sobie

Badacz społeczny i specjalista od dialogu z mieszkańcami. Współpracował z organizacjami pozarządowymi, firmami oraz samorządami przy realizacji projektów badawczych, partycypacyjnych i szkoleniowych. Pochodzi z Łodzi. Zanim trafił do Krakowa przez dwa i pół roku pracował jako urzędnik w Gdyni, gdzie zajmował się konsultacjami społecznymi i budżetem obywatelskim. Wolne chwile od analizowania, pisania, gadania i szkolenia lubi spędzać na rowerze i praktykowaniu jogi.

Obszary i zainteresowania badawcze

Społeczeństwo obywatelskie; partycypacja obywatelska; polityki publiczne.

Wybrane publikacje

Martela B. (koncepcja i red. merytoryczna), 2016, Po pierwsze: diagnoza. Przewodnik po narzędziach badania młodzieży w środowiskach migranckich, Warszawa: Fundacja Szkoła Liderów.

Martela B., 2014, Młodzież w budżecie. Analiza budżetów miasta Łodzi z lat 2010-2014. Łódź: Fundacja Miejski Kolektyw.

Martela B., Wojtaszczyk P., 2014, Niesforni obywatele – spontaniczne organizowanie się mieszkańców, [w:] A. Giza-Poleszczuk, A. Przybylska (red)., „Partycypacja obywatelska. Od teorii do praktyki społecznej”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 196-
209.

Bacia E., Stronkowski P. Martela B. i in., 2013, Od kompetencji do kwalifikacji – diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Martela B., 2013, Budżet partycypacyjny w Polsce – wdrożenie i perspektywy, [w:] „Władza sądzenia”, nr 2, s. 23–33.

Martela B., 2012, Niezbędni grzesznicy – lichwiarze średniowiecznej Europy, [w:] A. Staroń, Ł. Szkopiński (red.), „Zbrodnia, występek, wykroczenie. Mikrokosmos kryminału”, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 177-189.

Martela B., 2011, Walka o uznanie, czyli o trudnych rozmowach obywateli z władzą na poziomie lokalnym. Studium przypadku debaty publicznej na temat ochrony zabytków w łódzkiej Radzie Miejskiej, [w:] B. Lewenstein (red.), M. Dudkiewicz (współpr.), „Lokalny
dialog obywatelski. Refleksje i doświadczenia”, Warszawa 2011, s. 138-146.

Martela B., 2011, Aktywność obywatelska w ramach inicjatyw nieformalnych. Przyczynek do refleksji, [w:] „Folia Sociologica” nr 38, s. 105-120.

Martela B., 2010, Ziemia obiecana i forteca? Polityka imigracyjna w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, [w:] K. Glinka (red.), „Naród, narodowy, narodowościowy. Stosunki narodowościowe wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia”, Zielona Góra: Wydawnictwo MAjUS, s. 154-161.

Burski J., Martela B., 2009, Obrona kultury popularnej. Berman na Times Square [w:] T. Majewski (red.), „Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna”, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 4017-416.

Martela B., 2009, „Nostalgia na Times Square” [w:] T. Majewski (red.), „Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna”, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 416-422.

Martela B., 2012, Pomysł na Tuwima. 12,7 m dla wyobraźni, [w:] J. Erbel, P. Sadura (red.), „Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej”, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, s. 214-225.