OPM

Maciej Trojnar

photo

Koordynator projektów pomocowych

Pokój: 25
Tel. (12) 634 29 53, wew. 25
Mail: mtrojnar@irm.krakow.pl

O sobie

Absolwent geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Studiował także na SGH, University College Dublin oraz Academia de Studii Economice in Moldova. Trzykrotny stypendysta Ministra Edukacji oraz KFnRD. Od 2015 pracuje w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów. Posiada doświadczenie pedagogiczne i pozarządowe. Interesuje się Europą Środkowo-Wschodnią.

Obszary i zainteresowania badawcze

Rewitalizacja podwórek, polska pomoc rozwojowa, polska mniejszość na Litwie.

Publikacje

Janas K., Trojnar M. (red.), 2015, Community-Led Urban regeneration. Polish – Ukrainian experience and inspiration, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Gwiżdż O., Jarczewski W., Janas K., Zacharuk K.,Trojnar M., 2016, Inkubatory-akceleratory. Innowacyjne instrumenty wsparcia przedsiębiorczości, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Trojnar M., 2016, Korelacja narodowości i religijności na przykładzie archidiecezji wileńskiej, Peregrinus
Cracoviensis, Kraków.

Jackowski A., Sołjan I., Bilska-Wodecka E., Liro J., Trojnar M., Kostrzewa E., 2016, World Youth Day in Kraków
in the light of experiences from around the world, Kraków.