Administracyjne decyzje o usuwaniu drzew oraz kompensacje przyrodnicze w procesach inwestycyjnych (na terenie dzielnicy Mokotów) [Człowiek i Środowisko, 34 (1-2)/2010] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Administracyjne decyzje o usuwaniu drzew oraz kompensacje przyrodnicze w procesach inwestycyjnych (na terenie dzielnicy Mokotów) [Człowiek i Środowisko, 34 (1-2)/2010]