OPM

Kontakt

Pytania dotyczące Światowego Forum Miejskiego prosimy kierować na adres e-mail:wuf11@irmir.pl 

PROGRAM WYDARZENIA

Marek Grochowicz
koordynator programowy
mgrochowicz@irmir.pl

Karolina Szczechowska
kszczechowska@irmir.pl

PUNKT KONTAKTOWY

Kamil Mróz
kmroz@irmir.pl

WSPÓŁPRACA Z RADĄ MŁODYCH 

Piotr Brauntsch
pbrauntsch@irmir.pl

PROMOCJA I MARKETING

Magdalena Golan
koordynator ds. promocji i marketingu
mgolan@irmir.pl

Filip Górski
fgorski@irmir.pl