Ścieżka europejska - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Ścieżka europejska

Ścieżka europejska

Czym jest Ścieżka europejska na WUF11? 

Ścieżka europejska to jeden z bloków wydarzeń 11. sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11) organizowany pod hasłem „Transformacja europejskich miast: dla lepszej Europy, dla lepszego świata” (Transforming European Cities: for a Better Europe, for a Better World – w skrócie TEC). Będzie on trwać 4 dni, tj. od oficjalnego otwarcia (27 czerwca 2022 r.) do zamknięcia WUF11 (30 czerwca 2022 r.). 

Program Ścieżki europejskiej poświęcony będzie kluczowym zagadnieniom związanym z wyzwaniami transformacyjnymi miast europejskich. Co należy zrobić, co poprawić, aby europejskie miasta rzeczywiście były wzorem do naśladowania i prekursorami zmian w skali świata? Jak powinna wyglądać polityka miejska na różnych szczeblach jej tworzenia i wdrażania – od europejskiego, przez krajowy, aż po lokalny – oraz jak zaangażować w procesy transformacji miast sektory społeczny i prywatny? To tylko niektóre z pytań, z jakimi będziemy chcieli się zmierzyć. W celu sprowadzenia debaty na poziom konkretu wybrane zostały cztery wątki tematyczne:

  • Miasto zielone (Green City),
  • Miasto sprawiedliwe i włączające (Equitable and Inclusive City),
  • Zrównoważona mobilność miejska (Sustainable Urban Mobility),
  • Dostępne mieszkalnictwo (Affordable Housing),

które zostaną szczegółowo omówione w ramach przewidzianych dla każdego wątku sesji dyskusyjnych odnoszących się do różnych perspektyw (krajowej, miejskiej, ngo, biznesu, nauki).

Ramowy program Ścieżki europejskiej znajduje się tutaj.

Koncepcja Ścieżki europejskiej znajduje się tutaj.

Sesje tematyczne – przyjdź, posłuchaj! 

Sesje dyskusyjne z prelegentami i moderatorem odbywające się stacjonarnie. Gospodarzami poszczególnych sesji tematycznych są wiodące instytucje i organizacje kształtujące polityki miejskie w krajach i miastach europejskich, takie jak:
European Urban Knowledge Network
METREX – The Network of European Metropolitan Regions and Areas
UN Global Compact
CEMR – The Council of European Municipalities and Regions
URBACT
JPI Urban Europe
EIT Urban Mobility
EUROCITIES
Urban Future Global Conference
Housing Europe
Habitat for Humanity
European Investment Bank

Więcej szczegółów znajdziecie w dostępnym na stronie ramowym programie. Lista tematów oraz prelegentów poszczególnych sesji zostanie opublikowana wkrótce.  

W sesjach zaplanowanych w ramach programu Ścieżki europejskiej będzie mógł wziąć udział każdy zarejestrowany uczestnik WUF11 w Katowicach. Dlatego nie zwlekaj i zarejestruj się już dziś!  

Rejestracji na WUF 11 możesz dokonać tutaj. 

Sesje posterowe – zgłoś swój czynny udział!  

Program Ścieżki europejskiej to nie tylko sesje dyskusyjne, ale również towarzyszące im sesje posterowe. Zachęcamy do aktywnego udziału i prezentacji posteru związanego z pracą naukową, zawodową, aktywistyczną czy hobbystyczną. Prezentowane treści powinny nawiązywać do 4 głównych wątków tematycznych Ścieżki europejskiej. Szczegółowy opis aktywnego uczestnictwa w ramach sesji posterowych znajduje się w Wytycznych do sesji posterowych. 

WAŻNE!

  • zgłoszenie aktywnego udziału w sesji posterowej: do 31 maja 2022
  • zgłoszenie aktywnego udziału należy przesłać na adres: tec-wuf11@irmir.pl
  • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia aktywnego udziału w sesji posterowej: do 10 czerwca 2022
  • formularz aplikacyjny w wersji edytowalnej dostępny jest tutaj.

Kontakt 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: tec-wuf11@irmir.pl