OPM

Ścieżka europejska

Ścieżka europejska

Czym jest Ścieżka europejska na WUF11? 

Ścieżka europejska to jeden z bloków wydarzeń 11. sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11) organizowany pod hasłem „Transformacja europejskich miast: dla lepszej Europy, dla lepszego świata” (Transforming European Cities: for a Better Europe, for a Better World – w skrócie TEC). Będzie on trwać 4 dni, tj. od oficjalnego otwarcia (27 czerwca 2022 r.) do zamknięcia WUF11 (30 czerwca 2022 r.). 

Program Ścieżki europejskiej poświęcony będzie kluczowym zagadnieniom związanym z wyzwaniami transformacyjnymi miast europejskich. Co należy zrobić, co poprawić, aby europejskie miasta rzeczywiście były wzorem do naśladowania i prekursorami zmian w skali świata? Jak powinna wyglądać polityka miejska na różnych szczeblach jej tworzenia i wdrażania – od europejskiego, przez krajowy, aż po lokalny – oraz jak zaangażować w procesy transformacji miast sektory społeczny i prywatny? To tylko niektóre z pytań, z jakimi będziemy chcieli się zmierzyć. W celu sprowadzenia debaty na poziom konkretu wybrane zostały cztery wątki tematyczne:

 • Miasto zielone (Green City),
 • Miasto sprawiedliwe i włączające (Equitable and Inclusive City),
 • Zrównoważona mobilność miejska (Sustainable Urban Mobility),
 • Dostępne mieszkalnictwo (Affordable Housing),

które zostaną szczegółowo omówione w ramach przewidzianych dla każdego wątku sesji dyskusyjnych odnoszących się do różnych perspektyw (krajowej, miejskiej, ngo, biznesu, nauki).

Ramowy program Ścieżki europejskiej znajduje się tutaj.

Koncepcja Ścieżki europejskiej znajduje się tutaj.

Sesje tematyczne – przyjdź, posłuchaj! 

Sesje dyskusyjne z prelegentami i moderatorem odbywające się stacjonarnie. Gospodarzami poszczególnych sesji tematycznych są wiodące instytucje i organizacje kształtujące polityki miejskie w krajach i miastach europejskich, takie jak:

 • EUROPEAN URBAN KNOWLEDGE NETWORK
 • UN GLOBAL COMPACT NETWORK POLAND
 • METREX
 • COUNCIL OF EUROPEAN MUNICIPALITIES AND REGIONS
 • JOINT PROGRAMMING INITIATIVE URBAN EUROPE
 • URBACT
 • ETI URBAN MOBILITY
 • EUROCITIES
 • URBAN FUTURE
 • HOUSING EUROPE – THE EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC, COOPERATIVE, AND SOCIAL HOUSING
 • HABITAT FOR HUMANITY
 • EUROPEAN INVESTMENT BANK

 

Więcej szczegółów, w tym opisy poszczególnych sesji, znajdują się tutaj. 

W sesjach zaplanowanych w ramach programu Ścieżki europejskiej będzie mógł wziąć udział każdy zarejestrowany uczestnik WUF11 w Katowicach. Dlatego nie zwlekaj i zarejestruj się już dziś!   

Rejestracji na WUF 11 możesz dokonać tutaj. 

Sesje posterowe – przyjdź i zobacz!

Program Ścieżki europejskiej obejmuje nie tylko sesje dyskusyjne, ale także towarzyszące im sesje plakatowe. Nad merytorycznym przebiegiem sesji posterowych czuwają przedstawiciele: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegółowy opis aktywnego uczestnictwa w ramach sesji posterowych znajduje się w Wytycznych do sesji posterowych. 

Kontakt 

Sesje tematyczne i posterowe odbędą się w przestrzeni Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, sala balowa C na parterze (panele dyskusyjne) oraz foyer przed salami balowymi (ekspozycja plakatów). Serdecznie zapraszamy! 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: tec-wuf11@irmir.pl