Idea - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Idea

Mamy świadomość roli, jaką we współczesnym świecie pełnią miasta oraz wyzwań, z jakimi muszą się mierzyć. Zarządzanie miastem nie jest zadaniem łatwym, zwłaszcza jeśli jego celem ma być nie tylko administrowanie, ale również kształtowanie przestrzeni, tworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom oraz innym jej użytkownikom.

Śmiała wizja i dalekosiężne cele z pewnością są potrzebne, jednak ich realizacja wymaga nie tylko solidnej wiedzy. Konieczna jest również informacja zwrotna o tym, jakie zmiany dokonują się w naszych miastach oraz jak implementacja określonych polityk wpływa na ich kształt i rozwój.

Dlatego zdecydowaliśmy się powołać w ramach działalności Instytutu Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR) Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR – platformę będącą miejscem spotkań i wymiany wiedzy oraz doświadczeń dla wszystkich osób, którym bliski jest los polskich miast.

W ramach niej wiedza na temat miast jest integrowana oraz systematycznie wytwarzana za sprawą prowadzonych w IRMiR badań naukowych. Mamy nadzieję, że gromadzone i publikowane przez nas treści przysłużą się wszystkim zainteresowanym: administracji lokalnej, regionalnej i krajowej, naukowcom, organizacjom pozarządowym, mieszkańcom.

Ponadto działalność Obserwatorium – przy pomocy środowisk związanych z praktyką polityki miejskiej i zajmujących się badaniem miast – umożliwia ocenę stopnia realizacji celów przyjętych w Krajowej Polityce Miejskiej oraz dostosowanie rozwiązań do zmieniających się uwarunkowań i wyzwań.

O OPM_obserwatorium_idea

Obserwatorium Polityki Miejskiej jest programem badawczym realizowanym w ramach projektu: Obserwatorium Polityki Miejskiej jako podstawa do kształtowania zrównoważonej polityki miejskiej w Polsce w oparciu o wiedzę, realizowanego w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna i w 15% z budżetu państwa.

 

 www.dreamsart.pl
znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_cmyk
www.dreamsart.pl