OPM

Idea

Mamy świadomość roli, jaką we współczesnym świecie pełnią miasta, oraz wyzwań, z jakimi muszą się mierzyć. Zarządzanie miastem czy regionem nie jest zadaniem łatwym, zwłaszcza jeśli jego celem ma być nie tylko administrowanie, ale również kształtowanie przestrzeni, tworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom oraz innym jej użytkownikom. Śmiała wizja i dalekosiężne cele z pewnością są potrzebne, jednak ich realizacja wymaga nie tylko solidnej wiedzy. Konieczna jest również informacja zwrotna o tym, jakie zmiany dokonują się w naszych miastach i regionach oraz jak implementacja określonych polityk wpływa na ich kształt i rozwój.

Dlatego w ramach działalności Instytutu Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR) w 2016 roku powołane zostało Obserwatorium Polityki Miejskiej, obecnie realizujące swój program badawczy pod nazwą Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej (OPMR) – będące platformą wymiany wiedzy i doświadczeń skierowaną do wszystkich osób, którym bliski jest los polskich miast.

Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej to centrum wiedzy o rozwoju polskich miast i regionów. Wspieramy procesy dotyczące zarządzania miastami i regionami poprzez integrację i upowszechnianie danych, prowadzenie badań naukowych i publikację raportów tematycznych poruszających kwestie m.in.: demografii, mieszkalnictwa, polityk społecznych, gospodarki, rynku pracy, kształtowania przestrzeni, środowiska, urbanizacji, transportu, mobilności miejskiej czy zarządzania i finansów publicznych. Ponadto gromadzone i przetwarzane przez nas dane wizualizujemy w formie interaktywnych map, wykresów i tabel, które udostępniamy na naszym Geoportalu Miast i Regionów. Organizujemy także seminaria naukowe i konferencje, między innymi Kongres Polityki Miejskiej i Regionalnej – największe wydarzenie poświęcone tworzeniu oraz wdrażaniu polityk miejskich i regionalnych w Polsce.

Mamy nadzieję, że publikowane i upowszechniane przez nas treści przysłużą się wszystkim zainteresowanym: administracji lokalnej, regionalnej i krajowej, naukowcom, organizacjom pozarządowym, mieszkańcom. Działalność Obserwatorium – przy pomocy środowisk związanych z praktyką polityki miejskiej i zajmujących się badaniem miast – umożliwia także ocenę stopnia realizacji celów przyjętych w Krajowej Polityce Miejskiej oraz dostosowanie rozwiązań do zmieniających się uwarunkowań i wyzwań.

Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej - Centrum wiedzy o rozwoju polskich miast i regionów

 


Zadanie jest realizowane w ramach projektu: „Program badawczy Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej (OPMR) jako podstawa do kształtowania zrównoważonej polityki miejskiej i regionalnej w Polsce w oparciu o wiedzę – etap II” finansowany ze środków Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich i budżetu państwa.