OPM

Idea

Mamy świadomość z roli, jaką pełnią miasta we współczesnym świecie oraz z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć. Zarządzanie miastem nie jest zadaniem łatwym. Zwłaszcza jeśli jego celem nie ma być jedynie administrowanie, ale kształtowanie jego przestrzeni, która będzie dobrym miejscem do życia dla mieszkańców oraz innych jej użytkowników.

Śmiała wizja i dalekosiężne cele z pewnością są potrzebne. Niemniej ich realizacja wymaga nie tylko solidnej wiedzy. Konieczna jest również informacja zwrotna o tym, jakie zmiany dokonują się w naszych miastach i jak realizacja określonych polityk miejskich wpływa na ich kształt i rozwój.

Dlatego zdecydowaliśmy się powołać w ramach działalności Instytutu Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR) Obserwatorium Polityk Miejskich IRMiR – platformę będącą miejscem spotkań i wymiany wiedzy i doświadczeń dla wszystkich osób, którym bliski jest los polskich miast.

W ramach niej, wiedza na temat miast jest integrowana w jednym miejscu oraz systematycznie wytwarzana za sprawą prowadzonych w IRMiR badań naukowych. Mamy nadzieję, że tak gromadzone i publikowane treści przysłużą się wszystkim zainteresowanym: administracji lokalnej, regionalnej, krajowej; naukowcom; NGO; mieszkańcom.

Ponadto działalność Obserwatorium wraz z pomocą środowisk związanych z wdrażaniem polityki miejskiej i zajmujących się badaniem miast, umożliwia ocenę stopnia realizacji przyjętych w Krajowej Polityce Miejskiej celów i dostosowanie wdrażania polityk miejskich do zmieniających się uwarunkowań i wyzwań.

O OPM_obserwatorium_idea

Obserwatorium Polityki Miejskiej jest programem badawczym realizowanym w ramach projektu: Obserwatorium Polityki Miejskiej jako podstawa do kształtowania zrównoważonej polityki miejskiej w Polsce w oparciu o wiedzę, realizowanego w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna i 15% z budżetu państwa.

 

 www.dreamsart.pl
znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_cmyk
www.dreamsart.pl