OPM

Kontakt

Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR
ul. Cieszyńska 2

30-015 Kraków

e-mail: opmr@irmir.pl
tel. +48 12 634-29-53, wew.  61
fax: +48 12 633-94-05

       

Instytut Rozwoju Miast i Regionów
http://www.irmir.pl
e-mail: sekretariat@irmir.pl
tel. +48 12 634-29-53