OPM

Pawilon Polski

Obowiązkowym punktem do zobaczenia podczas WUF11 będzie Pawilon Polski, czyli przestrzeń o powierzchni 500 m2 to największa przestrzeń wystawiennicza działająca na terenie Urban Expo. Najważniejszą częścią Pawilonu jest strefa konferencyjna, gdzie będzie odbywać się 20 wydarzeń, które będą okazją dla zarówno polskich, jak i zagranicznych uczestników 11. sesji Światowego Forum Miejskiego do zapoznania się z zagadnieniami istotnymi z punktu widzenia kraju gospodarza. Wśród innych atrakcji Pawilonu można wymienić m.in. wystawę “Miejskie Transformacje – Modelowa rewitalizacja miast”. Każdy z modułów tej wystawy wyposażony zostanie w ekrany, na których wyświetlane będą filmy prezentujące efekty projektów realizowanych w wybranych miastach. Po obejrzeniu, uczestnicy zostaną zaproszeni do Strefy Opinii. Na tablicy z karteczkami zwiedzający będą mogli umieszczać swoje komentarze, inspiracje oraz opinie dotyczące transformacji miast w naszym kraju. Innym elementem godnym uwagi w Pawilonie Polski będzie tworzony na żywo mural wykonywany przez polskiego artystę na jednej ze ścian Pawilonu. 

ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA RELACJI LIVE TUTAJ.
Zobacz zdjęcia z Pawilonu tutaj!

PROGRAM:

27.06.2022, 13:00-14:15

30 lat transformacji w Polsce – wprowadzenie

ORGANIZATOR: Instytut Rozwoju Miast i Regionów

OPIS: Polska w roku 1989 w wyniku pokojowej przemiany politycznej odzyskała pełną suwerenność, ale ekonomicznie była krajem w głębokim kryzysie i pod wieloma względami odstawała od państw Europy Zachodniej. W kolejnych latach Rzeczpospolita zadziwiła świat tempem rozwoju, któremu towarzyszyły dość niskie rozwarstwienie oraz małe natężenie napięć społecznych. Podczas panelu eksperci omówią charakterystykę przemian społeczno-gospodarczych polskich miast po transformacji ustrojowej, a także czynniki, które pozwoliły Polsce na osiągnięcie w ciągu ostatnich 30 lat sukcesów na wielu polach.

PRELEGENCI:

 • Moderator: Karol Janas – Kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
 • Wojciech Jarczewski – Dyrektor Instytutu Rozwoju Miast i Regionów
 • Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego
 • Krzysztof Gwosdz – Uniwersytet Jagielloński

 

27.06.2022, 14:30-16:00

Społeczno-gospodarcza transformacja miast poprzemysłowych

ORGANIZATOR: Instytut Rozwoju Miast i Regionów

OPIS: Za najskuteczniejszy instrument aktywizacji zdegradowanych obszarów miejskich uchodzi rewitalizacja, która wielu polskim miastom pozwoliła wykorzystać ukryty potencjał. W trakcie sesji przedstawiciele Rudy Śląskiej, Starachowic, Tychów i Warszawy podzielą się swoimi doświadczeniami z adaptacji terenów poprzemysłowych do nowych funkcji ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań. Zestawienie podejmowanych inicjatyw i realizowanych projektów pozwoli na identyfikację najlepszych praktyk w tym zakresie.

PRELEGENCI:

 • Moderator: Wojciech Jarczewski – Dyrektor Instytutu Rozwoju Miast i Regionów
 • Michał Lorbiecki – Pełnomocnik prezydenta ds. koordynowania i monitorowania przedsięwzięć w zakresie rozwoju obszaru nowego centrum miasta Tychy
 • Krzysztof Mejer – Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska ds. gospodarki komunalnej (TBC)
 • Marek Materek – Prezydent Miasta Starachowic
 • Jacek Grunt-Mejer – Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. rewitalizacji

 

27.06.2022, 16:15-18:00

Dąbrowa Górnicza kontra Leszno, czyli rewitalizacyjna bójka modelowych miast

ORGANIZATOR: Dąbrowa Górnicza i Leszno

OPIS: Ożywienie gospodarcze, sposoby na włączanie mieszkańców, niekonwencjonalne metody rewitalizacji – dwa modelowe miasta, Leszno i Dąbrowa Górnicza, podzielą się doświadczeniami i wzorcowymi rozwiązaniami. Opowiedzą o tym co się udało, ale i o tym, co nadal stanowi dla nich wyzwanie. Kto wygra tę rewitalizacyjną bójkę? A może będzie remis? Zapraszamy na ring z przymrużeniem oka!

PRELEGENCI:

 • Moderator: Andrzej Brzozowy – Polski Fundusz Rozwoju, ekspert w zakresie rozwoju terytorialnego oraz funduszy europejskich,
 • Beata Nawrocka – naczelnik Wydziału Rozwoju, Urząd Miasta Leszna
 • Martyna Włudarczyk – kierownik Referatu Rewitalizacji w Wydziale Rozwoju, Urząd Miasta Leszna
 • Magdalena Mike – Urząd Miasta Dąbrowy Górniczej, Pełnomocnik Prezydenta ds. Współpracy z NGO
 • Wojciech Czyżewski – Fabryka Pełna Życia, Prezes Zarządu

28.06.2022, 09:00-10:30

Młodzież poza większymi miastami

ORGANIZATOR: Rada Młodych WUF11

OPIS: Dyskusja będzie dotyczyła możliwości rozwoju młodzieży w małych miejscowościach. Tego jakie są plusy wychowywania się i dorastania poza dużymi ośrodkami miejskimi oraz jakie są negatywne konsekwencje życia poza metropoliami. Po diagnozie dyskusja przejdzie do etapu próby wskazania rozwiązań dążących do wyrównania szans rozwojowych pomiędzy młodzieżą wielkomiejską a małomiasteczkową.

PRELEGENCI:

 • Moderator: Maciej Misztal – Rada Młodych WUF11
 • Kasia Niemier – aktywistka klimatyczna
 • Jan Sojka – Młodzieżowa Rada Miasta Mikołowa
 • Arkadiusz Ptak – Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
 • Alina Prochasek – Polska Rada Organizacji Młodzieżowych

 

28.06.2022, 10:45-12:15

Zagospodarowanie pustostanów: sposób na rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego poprzez projektowanie sprzyjające włączeniu społecznemu

ORGANIZATOR: Habitat for Humanity Poland

OPIS: Jedną z odpowiedzi na problem braku mieszkań dostępnych cenowo w Polsce może być adaptacja pustostanów. W ramach stworzonej przez Habitat For Humanity Poland oraz Habitat For Humanity Great Britain inicjatywy „Filling the gap: Repurposing empty spaces to prevent homelessness in Mainland Europe” realizowane są pilotażowe remonty pustych lokali w Polsce i Wielkiej Brytanii. Spotkanie będzie poświęcone omówieniu możliwości wykorzystania pustostanów na cele mieszkaniowe oraz adaptacji w sposób zapewniający ich dostępność architektoniczną. Zagadnienia zostaną omówione w oparciu o wyniki badania dotyczącego kwestii pustostanów w Polsce oraz doświadczenia projektu.

PRELEGENCI:

 • David Clare – Habitat for Humanity Great Britain, ekspert ds. innowacyjnych rozwiązań w zakresie przystępnych cenowo mieszkań oraz innych inicjatyw społecznych
 • Hanna Milewska-Wilk – Specjalista ds. mieszkalnictwa w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, analityk i doradca rynku najmu
 • Mateusz Piegza – Habitat for Humanity Poland/Politechnika Śląska – architekt, koordynator procesów projektowych i budowlanych, badacz architektury.
 • Katarzyna Piwowarska – Arcadis, architekt, ekspert w projektowaniu, opracowywaniu koncepcji i realizacji inwestycji w zakresie nieruchomości komercyjnych i biurowych.

28.06.2022, 12:30-14:00

Niskoemisyjna przyszłość transportu publicznego – scenariusz wodorowy i elektryczny

ORGANIZATOR: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

OPIS: Czy w ślad za Paryżem polskie miasta będą realizować idee 15-minutowego miasta? Czy właśnie obserwujemy detronizację samochodów osobowych? Miejska mobilność przechodzi ostatnio rewolucję!  Floty autobusowe są stopniowo wymieniane na pojazdy o napędzie elektrycznym i wodorowym, a carsharing i mikromobilność stają się coraz bardziej popularne nad Wisłą – jakie znaczenie w tej układance będą miały aplikacje mobilne, infrastruktura paliw alternatywnych, strefy czystego transportu na kształt londyńskiej Ultra-Low Emission Zone czy też unijne regulacje?

PRELEGENCI:

 • Moderator: Maciej Mazur – Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Elektromobilności (AVERE)
 • Agata Barnaś – Lider zespołu ds. analiz rynkowych, Solaris Bus & Coach
 • Tali Trigg – Principal Green Cities, Electric Mobility, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
 • Herman Sips – Lead Transport Decarbonisation Alliance, Ministerstwo Infrastruktury i Gospodarki Wodnej Królestwa Niderlandów
 • Bartosz Piłat – Polski Alarm Smogowy
 • Patrice Vergriete – Burmistrz Dunkerque, Przedstawiciel związku gmin regionu Dunkierki oraz Prezydent stowarzyszenia France Ville Durable 

 

28.06.2022, 14:15-15:45

Dziedzictwo ma wartość dla miasta! Dlaczego dziedzictwo kulturowe jest ważne dla zrównoważonego rozwoju miast? – doświadczenia i wyzwania z perspektywy Polski

ORGANIZATOR: Narodowy Instytut Dziedzictwa i Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

OPIS: Celem dyskusji jest ocena potencjału i wartości dziedzictwa kulturowego dla prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju miast w Polsce, podsumowanie dotychczasowych doświadczeń Polski w obszarze integracji dziedzictwa w polityki miejskie zmierzające do osiągania celów zrównoważonego rozwoju, analiza przydatności rozwiązań stosowanych oraz rozmowa o wyzwaniach stojących przed ochroną dziedzictwa we współczesnych miastach.

PRELEGENCI:

 • Moderator: Michał Wiśniewski – Międzynarodowe Centrum Kultury/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Monika Bogdanowska – Narodowy Instytut Dziedzictwa
 • Michał Krasucki – Stołeczny Konserwator Zabytków
 • Joanna Sanetra-Szeliga – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Piotr Gerber – Europa Nostra, Politechnika Wrocławska
 • Monika Murzyn-Kupisz – Uniwersytet Jagielloński

28.06.2022, 16:00-17:00

Jak miasta mogą poprawić jakość życia osób z niepełnosprawnościami?

ORGANIZATOR: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

OPIS: Zapraszamy na sesję w Pawilonie Polskim współorganizowaną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącą życia osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni miejskiej. Poruszone zostaną takie tematy takie jak dostępność transportu miejskiego oraz dostępność kultury i architektury w miastach, czyli elementy rządowego programu Dostępność Plus.

PRELEGENCI:

 • Moderator: Małgorzata Gaj – Rzecznik Prasowa PFRON
 • Tomasz Wojakowski – Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Dostępności PFRON
 • Krzysztof Wostal – Fundacja Transgresja
 • Anna Żórawska – Fundacja Kultury bez Barier

 

28.06.2022, 17:15-18:15

Miasto a suburbia – jak zapewnić efektywny transport w miejskich obszarach funkcjonalnych?

ORGANIZATOR: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

OPIS: Największe polskie miasta posiadają coraz lepsze systemy transportowe na własnym obszarze. Problem kongestii wynika z coraz większej presji motoryzacyjnej gmin podmiejskich. Transport w miejskich obszarach funkcjonalnych stoi przed coraz większymi wyzwaniami. Sesja poświęcona jest dyskusji o tych problemach, ukazując możliwe rozwiązania w szerszy, europejski kontekst działania.

PRELEGENCI:

 • Moderator: Michał Beim – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Marek Słoń – Urząd Gminy Izabelin
 • Jeremi Rychlewski – Politechnika Poznańska
 • Bartosz Mazur – Urząd Miasta Rybnika
 • Maciej Zathey – Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu

 

29.06.2022, 9:00-10:30

Współpraca rozwojowa Polski w ramach Partnerstwa Wschodniego UE – Wyzwania i czynniki sukcesu w budowaniu systemu rewitalizacji miast w Republice Mołdawii

ORGANIZATOR: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

OPIS: Polska rozwija narzędzia polityki miejskiej, jednym z ważniejszych jest kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Narzędzie to sprawdza się w miastach rożnej wielkości w Polsce, dlatego w ramach Polskiej Pomocy rozwojowej stało się podstawą stworzenia (w latach 2017-2019) systemu rewitalizacji w Republice Mołdawii. Podczas sesji przedstawiciele ministerstw rozwoju regionalnego Polski i Republiki Mołdawii, międzynarodowi eksperci oraz przedstawiciele polskich i mołdawskich miast będą mówić o procesie budowania a także sukcesach i wyzwaniach związanych z ambitną rewitalizacją miejską. Istotnym tematem sesji będzie angażowanie lokalnych społeczności w rewitalizację oraz budowanie trwałych partnerstw mieszkańców i władz lokalnych dla zwiększania efektywności i trwałości działań i projektów. Zapraszamy osoby zainteresowane tym, jak holistyczna rewitalizacja może odmieniać miasta w różnych częściach Europy i świata.

PRELEGENCI:

 • Moderator: Andrzej Brzozowy – Projekty Miejskie
 • Grzegorz Pragert – Radca, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Aleksandra Jadach-Sepioło – Zastępca Dyrektora, Instytut Rozwoju Miast i Regionów
 • Kuba Ryś – Projekty Miejskie
 • Igor Malai – Dyrektor Departamentu Polityki Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Republiki Mołdawii
 • Constantin Cojocaru – Burmistrz miasta Edinets, Republika Mołdawii
 • Tatiana Racovita – ekspert, Jednostka Wdrażająca Projekty, Urząd Miasta Ungheni, Republika Mołdawii
 • Vasile Sidor – Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rejon Cimislia, Republika Mołdawii
 • Serghei Severin – ekspert, Fundacja Solidarności Międzynarodowej, Przedstawicielstwo w Republice Mołdawii
 • Bert Provan – London School of Economics

 

29.06.2022, 10:45-12:15

Miasto dla rodzin – jak walczyć z wyludnianiem miast?

ORGANIZATOR: Fundacja Instytut Poznański

OPIS: Nie ma w Polsce miasta, którym nie groziłaby depopulacja. Nawet w Warszawie prognozuje się systematyczny spadek liczby mieszkańców. I choć jest to trend obserwowany w całej Europie, wraz ze starzeniem się społeczeństwa kwestie demograficzne stanowią duże zagrożenie dla dotychczasowego ładu społeczno-gospodarczego w miastach. Jakie będą tego koszty, jakie przyniesie to konsekwencje i jak – w ramach dostępnych polityk miejskich – można przeciwdziałać negatywnym trendom demograficznym?

PRELEGENCI:

 • Moderator: Jan Zujewicz – prezes zarządu Instytutu Poznańskiego,
 • Krzysztof Szwarc – ekspert Instytutu Poznańskiego, wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w obszarze demografii, rodziny i uwarunkowań społeczno-demograficznych,
 • Michał Michalski – Prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, wykładowca UAM, członek Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim.
 • Paweł Woliński – dyrektor CitizenGO Polska, były członek zarządu Związku Dużych Rodzin 3+ i były prezes Fundacji Mamy i Taty
 • Elżbieta Łazarewicz-Wyrzykowska – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i University of Manchester, związana z The Margaret Beaufort Institute of Theology w Cambridge

 

29.06.2022, 12:30-14:00

Ukraina: WOJNA-ODBUDOWA-PRZYSZŁOŚĆ

ORGANIZATOR: Instytut Rozwoju Miast i Regionów

OPIS: Podczas sesji „Ukraina: WOJNA-ODBUDOWA-PRZYSZŁOŚĆ” zostaną poruszone ważne i aktualne zagadnienia związane z planowaniem procesu odbudowy Ukrainy, koniecznymi przekształceniami struktur osadniczych w celu ożywienia społeczno-gospodarczego kraju, a także kwestie dotyczące pomocy zagranicznej i przyszłego rozwoju państwa. W panelu udział wezmą przedstawiciele zarówno Ukrainy (Ministerstwo Rozwoju Wspólnot i Terytoriów Ukrainy), jak i Polski (m. in. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej), aby wspólnie podjąć temat odbudowy Ukrainy po działaniach wojennych oraz współpracy polsko-ukraińskich miast partnerskich w tym zakresie.

PRELEGENCI:

 • Moderator: Maciej Borsa – Profesor WST w Katowicach
 • Grzegorz Pragert – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Jakub Mazur – wiceprezydent Wrocławia, przewodniczący METREX (The Network of European Metropolitan Regions and Areas)
 • Henk Bouwman – METREX (The Network of European Metropolitan Regions and Areas)
 • Xavi Tiana – European Metropolitan Authorities
 • Ivan Lukeria – Ministerstwo Rozwoju Wspólnot i Terytoriów Ukrainy (online)

29.06.2022, 14:15-15:15

Młodzi aktywiści – jak młodzież wpływa na kształtowanie polityki miejskiej?

ORGANIZATOR: Rada Młodych WUF11

OPIS: W ramach działalności RM WUF11 podjęto szereg działań, które promowały działalność Rady Młodych oraz same Światowe Forum Miejskie. Celem nadrzędnym działalności RM była jednak promocja postaw proekologicznych, propartycypacyjnych oraz młodzieżowych. Wraz z przedstawicielami młodzieżowych NGO-sów postaramy się podsumować działalność Rady Młodych oraz wskazać dalsze pola do działalności na rzecz ekologicznych i obywatelskich postaw.

PRELEGENCI:

 • Moderator: Katarzyna Smętek – Przewodnicząca Rady Młodych WUF11
 • Ewa Jarosz – Uniwersytet Śląski
 • Jarosław Bieliński – Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych
 • Agata Piotrowska – Młodzieżowa Rada Miasta Jastrzębia Zdroju
 • Mateusz Gwóźdź – Młodzieżowy Zastępca Prezydenta Zawiercia

29.06.2022, 15:30-17:00

Wyniki konkursu SWPS URBAN_IN. Miasto dla każdego

ORGANIZATOR: Uniwersytet SWPS

OPIS: Zapraszamy na ceremonię rozdania nagród oraz panel konkursu Urban_In. Miasto dla każdego. W trakcie wydarzenia odbędzie się wręczenie nagród, pokaz najlepszych prac oraz prototypów rozwiązań wyzwań miejskich, które będą wdrażane w trzech polskich miastach: Zabrzu, Piasecznie oraz Rybniku. Ponadto, odbędzie się panel dotyczący kształtowania polityk miejskich i zrównoważonego rozwoju, w którym wezmą udział przedstawiciele miast oraz Małgorzata Jarosińska-Jedynak (MFiPR).

PRELEGENCI:

 • Moderator: Grzegorz Rzeźnik – Menedżer ds. badań i innowacji, Uniwersytet SWPS
 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rybnik
 • Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze
 • Patrycja Zych – Główny specjalista ds. Przestrzeni Publicznej, Piaseczno

 

29.06.2022, 17:15-18:15

Transformacja polskich miast w obliczu kryzysu migracyjnego – spojrzenie na Kraków

ORGANIZATOR: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

OPIS: Tematem panelu dyskusyjnego będzie transformacja polskich miast w obliczu kryzysu migracyjnego. Dyskusja będzie dotyczyła w szczególności sytuacji w Krakowie wywołanej wojną na Ukrainie. Szacuje się, że w mieście przebywa ok. 150 tyś. uchodźców. Przedmiotem dyskusji będzie określenie zależności pomiędzy migracją ludności a ogólnym rozwojem miejskim oraz próba oceny tego jak aktorzy miejscy radzą sobie z kryzysem.

PRELEGENCI:

 • Moderator: Michał Zieliński – RMF FM
 • Stanisław Mazur – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Maria Wojtacha – Dyrektor Fundacji Internationaler Bund Polska
 • Michał Wysłocki – Wysłocki Immigration Law Services, dyrektor honorowy Loży Małopolskiej Business Centre Club

 

30.06.2022, 9:00-10:15

Plan Działań dla Miast: Cel 12 – GOZ w miastach

ORGANIZATOR: Instytut Rozwoju Miast i Regionów

OPIS: Panel ma przybliżyć sposoby poszukiwania przez polskie miasta innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Polscy liderzy w prezentowanych dziedzinach (Warszawa, Kraków, Rybnik) oraz organizacja ekspercka (INNOWO) podzielą się swoimi doświadczeniami dotyczącymi planowania i realizacji zrównoważonej polityki żywieniowej. Omawiane projekty skupiają się na problemie zrównoważonego żywienia, także w kontekście przeciwdziałania marnowaniu żywności, systemu miejskich naczyń wielokrotnego użytku (Rybnik), a także zbiórki i dystrybucji niesprzedanej, ale przydatnej do spożycia żywności na targowiskach w celu rozdania jej potrzebującym (Warszawa). Powiązanym wątkiem dyskusji będzie kwestia strategicznego wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez włączenie tej koncepcji do dedykowanej strategii rozwoju miasta oraz ewentualnych działań, jakie miasta mogą podjąć w tym zakresie (Kraków, INNOWO). 

PRELEGENCI

 • Moderator: Aleksandra Jadach-Sepioło – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
 • Michał Gelata – Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu, Urząd Miasta Kraków
 • Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika
 • Agnieszka Sznyk – Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO
 • Marta Widz – Zastępczyni dyrektorki Centrum Komunikacji Społecznej, Warszawa

30.06.2022, 10:30-11:45

Plan Działań dla Miast: Cel 9 – Innowacje – odporna infrastruktura – zrównoważony przemysł

ORGANIZATOR: Instytut Rozwoju Miast i Regionów

OPIS: Panel będzie okazją do zapoznania się z doświadczeniami czterech polskich miast (Gliwic, Rzeszowa, Ustrzyk Dolnych i Zduńskiej Woli) we wprowadzaniu innowacyjnej odpornej infrastruktury i rozwoju zrównoważonego, nowoczesnego przemysłu. Rozwiązania obejmują nowy model organizacji transportu dla turystów w Bieszczadach z wykorzystaniem zero-emisyjnych pojazdów i nowych aplikacji uatrakcyjniających pobyt, partycypacyjne planowanie rozwoju miasta, promocję przemysłu 4.0 łączącą korporacje ponadnarodowe i firmy lokalne oraz hackathon, w którym powstają aplikacje ułatwiające adaptację do zmian klimatu i podnoszące jakość życia mieszkańców. 

PRELEGENCI:

 • Moderator: Bolesław Domański – Dziekan Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
 • Bartosz Romowicz – Burmistrz Ustrzyk Dolnych
 • Paweł Szewczyk – wiceprezydent Zduńskiej Woli
 • Tomasz Skoczylas – dyrektor Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab
 • Katarzyna Kobierska – naczelniczka Biura Rozwoju Miasta Gliwic

30.06.2022, 12:00-13:15

Plan Działań dla Miast: Cel 13 – Działania miast na rzecz klimatu

ORGANIZATOR: Instytut Rozwoju Miast i Regionów

OPIS: W panelu wezmą udział przedstawiciele polskich miast, będących liderami polityki klimatyczno-środowiskowej (Kielce, Łomianki, Wrocław i Jaworzno).  Kreowaniu zielonej infrastruktury towarzyszą działania informacyjno-edukacyjne skierowane do mieszkańców (Wrocław, Łomianki). Przegląd doświadczeń zaprezentowanych podczas panelu ujawni dobre wzorce oraz dalsze potrzeby w budowaniu odporności klimatycznej współczesnych miast. 

PRELEGENCI:

 • Moderator: Barbara Szulczewska – ekspert ds. planowania przestrzennego i planowania rozwoju miast, Instytut Rozwoju Miast I Regionów
 • Agata Wojda – Zastępca Prezydenta Kielc
 • Małgorzata Bartyna-Zielińska – Urząd Miasta Wrocławia, Departament Zrównoważonego Rozwoju
 • Aneta Gawin – Zastępca Burmistrza Łomianek
 • Tomasz Tosza – Urząd Miasta Jaworzno

30.06.2022, 13:30-14:30

Plan Działań dla Miast: Cel 7 – Neutralność klimatyczna miast. Czy to jest możliwe?

ORGANIZATOR: Instytut Rozwoju Miast i Regionów

OPIS: Tematem sesji są osiągnięcia polskich miast w zakresie transformacji energetycznej oraz poszukiwania innowacyjnych dróg do neutralności energetycznej. Przedstawiciele Wałbrzycha, Konina i Końskich podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie realizacji projektów intensywnej transformacji z energochłonnych, konwencjonalnych paliw na wykorzystanie OZE w produkcji energii w skali lokalnej oraz w kierunku budynków pasywnych. W rozmowie przybliżony zostanie nowy model współpracy lokalnej w postaci klastrów energii w Koninie i w Końskich, jak również wałbrzyska sieć klastra energetycznego obejmująca miasto i gminy osiedlowe, powstała w ramach programu rewitalizacji tej strefy, czy specjalny program likwidacji niskiej emisji dwutlenku węgla w centrum miasta poprzemysłowego. Doświadczenia te będzie kanwą do dyskusji o kolejnych etapach do uzyskania neutralności klimatycznej polskich samorządów. 

PRELEGENCI:

 • Moderator: Andrzej Rajkiewicz – NAPE Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A
 • Justyna Pichowicz – Urząd Miasta Wałbrzych, Kierownik, Biuro rewitalizacji i planowania przestrzennego
 • Krzysztof Obratański – Burmistrz Miasta Końskie
 • Piotr Korytkowski – Prezydent Miasta Konina
 • Paweł Adamów – Zastępca Prezydenta ds. gospodarczych Miasta Konina
 • Tomasz Szatkowski – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

 

30.06.2022, 14:45-15:45

Dostępne budownictwo mieszkaniowe w Polsce/30 lat po transformacji

ORGANIZATOR: Politechnika Śląska

OPIS: Sesja będzie poświęcona dostępnemu budownictwu mieszkaniowemu w Polsce w obecnej sytuacji kraju – ponad 30 lat po transformacji. Wydarzenie będzie podzielone na trzy części: wprowadzenie, sesję krótkich prezentacji i dyskusję. Zaproszeni goście reprezentują różne dziedziny wiedzy i środowiska. Celem debaty jest przedstawienie kompleksowego przeglądu sytuacji mieszkaniowej w Polsce oraz wskazanie możliwych sposobów jej poprawy.

PRELEGENCI:

 • Moderator: Agata Twardoch – architektka i urbanistka, ekspert ds. budownictwa senioralnego
 • Adam Czerniak – Dyrektor ds. badań Polityka Insight, Kierownik Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej SGH
 • Joanna Erbel – socjolożka, działaczka miejska, ekspertka do spraw mieszkaniowych
 • Alina Pancewicz – architektka i urbanistka, Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej
 • Tomasz Bradecki – architekt i urbanista, ekspert ds. gęstości zabudowy, V-ce Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej