OPM

IV Kongres Polityki Miejskiej i Regionalnej 2024

IV Kongres Polityki Miejskiej i Regionalnej to największe w Polsce wydarzenie poświęcone tworzeniu oraz wdrażaniu polityk miejskich i regionalnych.

7–8 października 2024 roku spotkamy się w Krakowie podczas jego czwartej edycji. Na wydarzenie zapraszamy szerokie grono osób zajmujących się tematyką miejską i regionalną, w szczególności samorządowców, badaczy oraz osoby działające w organizacjach pozarządowych.

PROGRAM RAMOWY

REJESTRACJA

Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia.

IV Kongres Polityki Miejskiej i Regionalnej


Zadanie jest realizowane w ramach projektu: „Program badawczy Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej (OPMR) jako podstawa do kształtowania zrównoważonej polityki miejskiej i regionalnej w Polsce w oparciu o wiedzę – etap II” finansowany ze środków Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich i budżetu państwa.