OPM

Aktualizacja KPM: wyzwania i rozwiązania

Z inicjatywy Obserwatorium Polityki Miejskiej w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów przez ostatnie miesiące ponad 180 ekspertów, reprezentujących różne środowiska, przygotowywało w kontekście kluczowych wyzwań propozycje rozwiązań do nowej krajowej polityki miejskiej.

Efekty tych prac były dyskutowane 7-8 czerwca podczas Kongresu Polityki Miejskiej. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami i komentowanie ich poprzez wysłanie uwag na opm@irmir.pl. Zbieranie komentarzy trwa do końca czerwca 2021 r.

Wyzwania i rozwiązania zostały opracowane i zgrupowane wokół 6 tematów:

1. Kształtowanie przestrzeni

2. Rozwój gospodarczy i rynek pracy

3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu

4. Transport i mobilność miejska

5. Mieszkalnictwo i polityki społeczne

6. Zarządzanie i finanse publiczne