OPM

Pressroom

Które miasto ma najwięcej terenów zieleni? Odpowiedź z perspektywy satelity

Rola terenów zieleni w ciągu ostatnich dekad nabiera coraz większego znaczenia. Postępujące zmiany klimatu wymagają intensyfikowania działań adaptacyjnych, dlatego też badania zieleni miejskiej są tak istotne. Prowadzenie stałego monitoringu umożliwiają zobrazowania satelitarne. [czytaj więcej]


Nowa krajowa polityka miejska. Eksperci proponują model globalizacyjno-równoważący

Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR opublikowało raport zawierający zalecenia, które mają na celu ukierunkować prace nad polityką państwa wobec miast. Publikacja jest efektem prac ekspertów z całej Polski i wniosków z konsultacji. [czytaj więcej] [raport całość]


Raport: Wyzwania i rekomendacje dla krajowej polityki miejskiej

Opracowanie zawiera podsumowanie prac czterech grup eksperckich pracujących w ramach przygotowań do Kongresu Polityki Miejskiej 2019 w Kielcach (14–15 listopada) w ramach i zgodnie z metodologią Krajowego Forum Miejskiego (UN-Habitat 2020). W skład każdej grupy wchodziło ok. 10–15 osób reprezentujących… [czytaj więcej] [raport całość]


Partycypacja publiczna. Raport o stanie polskich miast

Od kilku lat można zauważyć rosnące znaczenie partycypacji publicznej w dyskusji o mieście. Przeświadczenie, że mieszkańcy powinni być bezpośrednio i regularnie pytani o zdanie w sprawach dotyczących ich lokalnych społeczności, przestało być wyrażane jedynie przez organizacje społeczne i ruchy miejskie. [czytaj więcej] [raport całość]


Kongres Polityki Miejskiej. Polskie Miasta potrzebują nowego otwarcia

Ponad 1300 osób spotkało się w Kielcach na największym, ogólnopolskim wydarzeniu poświęconemu miastom. Współpraca między samorządami, wykorzystywanie przestrzeni w aglomeracjach i adaptacja do zmian klimatu to główne tematy tegorocznego Kongresu Polityki Miejskiej w Kielcach. [czytaj więcej]


II Kongres Polityki Miejskiej już niebawem w Kielcach

Kongres Polityki Miejskiej to największe wydarzenie poświęcone tworzeniu i wdrażaniu polityk miejskich w Polsce.  [czytaj więcej]


Rewitalizacja. Raport o stanie polskich miast

Na koniec 2018 roku spośród 930 miast 698 posiadało gminne lub lokalne programy rewitalizacji, a ich liczba ciągle wzrasta.  [czytaj więcej] [raport całość]


Transport i mobilność miejska. Raport o stanie polskich miast

Kształt systemu transportowego przekłada się na wiele aspektów życia mieszkańców miast. Dlatego od przyjętych rozwiązań transportowych, sposobu zarządzania ruchem oraz polityki transportowej zależy w dużym stopniu jakość życia w mieście – czy szybko i bezpiecznie można dostać się do pracy, jaki charakter mają przestrzenie publiczne, czy mieszkańcy są narażeni na… [czytaj więcej] [raport całość]


Mieszkalnictwo społeczne. Raport o stanie polskich miast

Trudno mówić o poprawie jakości życia, jeśli standard mieszkania jest niski i nie pozwala na zaspokojenie potrzeb rozwojowych człowieka. Jak do polityki mieszkaniowej podchodzą samorządy? Najnowszy raport Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR został poświęcony właśnie temu zagadnieniu. [czytaj więcej] [raport całość]


Media o zarządzaniu i współpracy w miejskich obszarach funkcjonalnych

Informacja o ostatnim raporcie Obserwatorium pojawiła się m.in. na łamach Gazety Wyborczej i Portalu Samorządowego. [czytaj więcej]


Mieszkają blisko dużych miast, a mają daleko do przystanku.  Transport publiczny w miejskich obszarach funkcjonalnych

Odległy przystanek, konieczność przesiadki i  kasowanie dodatkowych biletów wraz przekroczeniem granicy gminy. Tak wygląda komunikacja publiczna w wielu samorządach otaczających miasta wojewódzkie. [czytaj więcej]


Raport o stanie polskich miast. Zarządzanie i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych

Właściwe zaplanowanie procesu zarządzania obszarami funkcjonalnymi aglomeracji miejskich należy do największych i najtrudniejszych wyzwań, jakie stoją przed polską administracją publiczną. Jak sobie z tym radzą samorządy? [czytaj więcej] [raport całość]

Informacja prasowa: Białystok, Bydgoszcz i Toruń, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Trójmiasto, Wrocław, Zielona Góra


Raport o stanie polskich miast. Niskoemisyjność i efektywność energetyczna

W ramach Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM i we współpracy z Atmoterm S.A., opublikowano raport poświęcony gospodarce niskoemisyjnej w polskich… [czytaj więcej] [raport całość]


Miasta po ustawie krajobrazowej (relacja)

Jak samorządy wykorzystują tzw. ustawę krajobrazową? Jakie zmiany powinny się znaleźć w kodeksie
urbanistyczno-budowlanym? Czy tzw. uchwały reklamowe należy uczynić obowiązkowym dokumentem?
[czytaj więcej]


Miasta po ustawie krajobrazowej. Co dalej z reklamami?

Dwa lata temu Sejm przyjął tzw. ustawę krajobrazową. Jak od tego czasu zmieniła się przestrzeń
naszych miast? O tym w najbliższy piątek (23.06) w Krakowie będą dyskutować specjaliści zajmujący
się krajobrazem. [czytaj więcej]


Spotkanie Aktywnych Mieszkańców – jak partycypować w planowaniu? 

Już w najbliższą środę, 24 maja o godz. 18:00, odbędzie się kolejne spotkanie Aktywnych Mieszkańców – cyklu spotkań dla osób, które zmieniają lub chciałby zmieniać swoją okolicę..[czytaj więcej]


IV Kongres Rewitalizacji Miast. Trzy dni o przyszłości polskich miast

19-21 września 2016 roku w Starej Kopalni w Wałbrzychu odbył się już IV Kongres Rewitalizacji Miast, wydarzenie integrujące środowiska zainteresowane procesami rewitalizacji..[czytaj więcej]


Wiedza o miastach w jednym miejscu: Obserwatorium Polityki Miejskiej publikuje pierwszy z serii raportów

W dniach 19-21 września podczas IV Kongresu Rewitalizacji, w Wałbrzychu odbędzie się inauguracja powstania Obserwatorium Polityki Miejskiej wraz z publikacją poświęconemu rozwojowi gospodarczemu, pierwszego z serii raportów tematycznych..[czytaj więcej]


IV Kongres Rewitalizacji Miast

Kongres stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń dla szerokiego grona osób zainteresowanych procesami rewitalizacji – naukowców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz polityków..[czytaj więcej]


O działalności Obserwatorium

Miasta są miejscami koncentracji potencjału społecznego i gospodarczego, nośnikiem cywilizacji.
W Polsce około trzy czwarte ludności na co dzień dotykają kwestie miejskie..[czytaj więcej]