OPM

Kongres Polityki Miejskiej 2021

kongres polityki miejskiej 2021

Kongres Polityki Miejskiej 2021 będący największym w Polsce cyklicznym wydarzeniem poświęconym problematyce rozwoju miast, ze względu na pandemię COVID-19, odbył się w formule hybrydowej. Wzięło w nim udział 257 panelistów i niemal 4 tys. uczestników.

Od 7 do 8 czerwca wszyscy zainteresowani miastami mogli wziąć udział w Kongresie Polityki Miejskiej, które było organizowane w formule Krajowego Forum Miejskiego.  Program kongresu był bardzo różnorodny. W tym roku organizatorzy zwrócili szczególną uwagę na aktualizację krajowej polityki miejskiej i Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum – WUF11). To wydarzenie, którego organizatorem jest UN-Habitat – Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich, cyklicznie odbywa się co dwa lata w różnych miastach na całym świecie. Jest to najważniejsze, globalne forum poświęcone wyzwaniom urbanizacji i tematyce zrównoważonego rozwoju miast. Już za rok, gospodarzem światowego wydarzenia miejskiego będą Katowice. Oprócz tego na uczestników czekał  szereg paneli dyskusyjnych i prezentacji eksperckich w tematach takich jak: kształtowanie przestrzeni, zarządzanie miastem, gospodarka i rynek pracy, mieszkalnictwo i polityki społeczne, mobilność miejska oraz zagadnienia związane z ochroną środowiska i adaptacja do zmian klimatu.

W kierunku nowej krajowej polityki miejskiej

Pierwszy dzień kongresu zdominowały dyskusje związane z aktualizacją krajowej polityki miejskiej. Daniel Baliński, Dyrektor Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, omówił harmonogram prac nad nowym dokumentem, który ma zostać przyjęty, według zapowiedzi w pierwszym kwartale 2022 roku. Rekomendacje dla polityki miejskiej zostały przedstawione przez ekspertów, którzy przez ostatnie miesiące pracowali w ramach 6 grup tematycznych (kształtowanie przestrzeni, zarządzanie miastem, gospodarka i rynek pracy, mieszkalnictwo i polityki społeczne, mobilność miejska, oraz środowisko). Organizatorzy Kongresu wpisali je wokół pięciu głównych celów aktualizacji krajowej polityki miejskiej: miasto dostępne, miasto zielone, miasto produktywne, kompaktowe, miasto inteligentne. Do końca czerwca można je komentować (link)

Reforma planowania

Ważnym wątkiem były zagadnienia związane z toczącymi się zmianami legislacyjnymi w planowaniu przestrzennym na szczeblu krajowym. Drugiego dnia przedstawiono wyniki prac i analiz prowadzonych w ramach projektu NewUrbPact.

– W latach 2010-2019 liczba mieszkańców ponad 80% miast w Polsce zmniejszyła się. Są takie województwa jak lubelskie, świętokrzyskie, w których nie ma ani jednego miasta z rosnącą liczbą mieszkańców w ciągu tych 10 lat. W sumie nasze miasta straciły pół miliona mieszkańców – to tak, jakby z powierzchni Polski zniknął Gdańsk, dwie Częstochowy albo cztery Wałbrzychy” – mówił dr Wojciech Jarczewski, dyrektor Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Światowe Forum Miejskie za rok w Polsce

Drugi dzień Kongresu Polityki Miejskiej poświęcony był przygotowaniom do największego spotkania poświęconemu rozwojowi miast – Światowemu Forum Miejskiemu (WUF). Jest to wydarzenie organizowane co 2 lata pod auspicjami agendy ONZ ds. osiedli ludzkich UN-Habitat w różnych miejscach na świecie. Kolejna edycja obędzie się za rok, dokładnie w tym samym co kongres miejscu – w Katowicach. Wydarzeniu będzie towarzyszyło hasło: „Zmieniamy miasta dla lepszej przyszłości”.  Maimunah Mohd Sharif – dyrektor wykonawcza UN-Habitat, Małgorzata Jarosińska-Jedynak – pełnomocnik rządu ds. WUF11 i prezydent Katowic Marcin Krupa zachęcali do aktywnego udziału w 11. sesji Światowego Forum Miejskiego.

– WUF11 z nowymi pomysłami, świeżym podejściem może służyć jako pozytywny impuls zachęcający do podejmowania koniecznych działań w takich dziedzinach jak: adaptacja do zmian klimatu, wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym, łatwy dostęp dla wszystkich do terenów zielonych, priorytetowe traktowanie pieszych i rowerów oraz transportu publicznego – podkreślała wiceminister Jarosińska-Jedynak.


 


Konsultowane wyzwania i rozwiązania:

1. Kształtowanie przestrzeni

2. Rozwój gospodarczy i rynek pracy

3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu

4. Transport i mobilność miejska

5. Mieszkalnictwo i polityki społeczne

6. Zarządzanie i finanse publiczne 


Nagrania wideo

Cały Kongres Polityki Miejskiej 2021 był nagrywany. Stopniowo kolejne sesje są udostępniane na kanale YouTube Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR.


Zdjęcia