OPM

Kongres Polityki Miejskiej 2021

kongres polityki miejskiej 2021

Kongres Polityki Miejskiej, będący największym w Polsce cyklicznym wydarzeniem poświęconym problematyce rozwoju miast, w 2021 roku, ze względu na pandemię COVID-19, odbył się w formule hybrydowej. Wzięło w nim udział 257 panelistów i niemal 4 tys. uczestników.

Od 7 do 8 czerwca wszyscy zainteresowani miastami mogli wziąć udział w Kongresie Polityki Miejskiej, który był organizowany w formule Krajowego Forum Miejskiego. Program kongresu był bardzo różnorodny. W tym roku organizatorzy zwrócili szczególną uwagę na aktualizację krajowej polityki miejskiej i Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum – WUF11). To wydarzenie, którego organizatorem jest UN-Habitat – Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich, odbywa się co dwa lata w różnych miastach na całym świecie. Jest to najważniejsze globalne forum poświęcone wyzwaniom urbanizacji i tematyce zrównoważonego rozwoju miast. Już za rok gospodarzem tego wydarzenia będą Katowice. Oprócz tego na uczestników czekał szereg paneli dyskusyjnych i prezentacji eksperckich dotyczących tematów takich jak: kształtowanie przestrzeni, zarządzanie miastem, gospodarka i rynek pracy, mieszkalnictwo i polityki społeczne, mobilność miejska oraz zagadnienia związane z ochroną środowiska i adaptacją do zmian klimatu.

W kierunku nowej krajowej polityki miejskiej

Pierwszy dzień kongresu zdominowały dyskusje związane z aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej. Daniel Baliński, dyrektor strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, omówił harmonogram prac nad nowym dokumentem, który według zapowiedzi ma zostać przyjęty w pierwszym kwartale 2022 roku. Rekomendacje dla polityki miejskiej zostały przedstawione przez ekspertów, którzy przez ostatnie miesiące pracowali w ramach 6 grup tematycznych (kształtowanie przestrzeni, zarządzanie miastem, gospodarka i rynek pracy, mieszkalnictwo i polityki społeczne, mobilność miejska oraz środowisko). Organizatorzy Kongresu włączyli je do pięciu głównych celów aktualizacji krajowej polityki miejskiej, którymi są: miasto dostępne, miasto zielone, miasto produktywne, kompaktowe, miasto inteligentne. Do końca czerwca można je komentować: link.

Reforma planowania

Ważnym wątkiem były zagadnienia związane z toczącymi się zmianami legislacyjnymi w planowaniu przestrzennym na szczeblu krajowym. Drugiego dnia przedstawiono wyniki prac i analiz prowadzonych w ramach projektu NewUrbPact.

„W latach 2010–2019 liczba mieszkańców ponad 80% miast w Polsce zmniejszyła się. Są takie województwa jak lubelskie, świętokrzyskie, w których nie ma ani jednego miasta z rosnącą liczbą mieszkańców w ciągu tych 10 lat. W sumie nasze miasta straciły pół miliona mieszkańców – to tak, jakby z powierzchni Polski zniknął Gdańsk, dwie Częstochowy albo cztery Wałbrzychy” – mówił dr Wojciech Jarczewski, dyrektor Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Światowe Forum Miejskie za rok w Polsce

Drugi dzień Kongresu Polityki Miejskiej poświęcony był przygotowaniom do największego spotkania dotyczącego rozwoju miast – Światowemu Forum Miejskiemu (WUF). Jest to wydarzenie organizowane co 2 lata pod auspicjami agendy ONZ ds. osiedli ludzkich UN-Habitat w różnych miejscach na świecie. Kolejna edycja obędzie się za rok, dokładnie w tym samym co Kongres miejscu – w Katowicach. Wydarzeniu będzie towarzyszyło hasło „Zmieniamy miasta dla lepszej przyszłości”.  Maimunah Mohd Sharif – dyrektor wykonawcza UN-Habitat, Małgorzata Jarosińska-Jedynak – pełnomocnik rządu ds. WUF11 i prezydent Katowic Marcin Krupa zachęcali do aktywnego udziału w 11. sesji Światowego Forum Miejskiego.

„WUF11 z nowymi pomysłami i świeżym podejściem może służyć jako pozytywny impuls zachęcający do podejmowania koniecznych działań w takich dziedzinach jak: adaptacja do zmian klimatu, wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym, ułatwianie dostępu do terenów zielonych, priorytetowe traktowanie pieszych i rowerów oraz transportu publicznego” – podkreślała wiceminister Jarosińska-Jedynak.



Konsultowane wyzwania i rozwiązania:

1. Kształtowanie przestrzeni [POBIERZ KARTY]

2. Rozwój gospodarczy i rynek pracy [POBIERZ KARTY]

3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu [POBIERZ KARTY]

4. Transport i mobilność miejska [POBIERZ KARTY]

5. Mieszkalnictwo i polityki społeczne [POBIERZ KARTY]

6. Zarządzanie i finanse publiczne [POBIERZ KARTY]



Składy grup eksperckich:

1. Kształtowanie przestrzeni [POBIERZ LISTĘ]

2. Rozwój gospodarczy i rynek pracy [POBIERZ LISTĘ]

3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu [POBIERZ LISTĘ]

4. Transport i mobilność miejska [POBIERZ LISTĘ]

5. Mieszkalnictwo i polityki społeczne [POBIERZ LISTĘ]

6. Zarządzanie i finanse publiczne [POBIERZ LISTĘ]


Nagrania wideo

Cały Kongres Polityki Miejskiej 2021 był nagrywany. Kolejne sesje są sukcesywnie udostępniane na kanale YouTube Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR.


Zdjęcia