OPM

V Kongres Rewitalizacji

kongres rewitalizacji lublin grudzień instytut 2018

Dzięki współpracy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w dniach 3–4 grudnia 2018 roku w Lublinie odbył się kolejny, piąty już Kongres Rewitalizacji,  tym razem pod hasłem „Systemy rewitalizacji w Polsce: blaski i cienie”.

Kongres Rewitalizacji rozpoczęto uroczystą sesją inaugurującą, w trakcie której przemówienia wygłosili: podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – Adam Hamryszczak, prezydent Lublina – Krzysztof Żuk oraz dyrektor Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa – Wojciech Jarczewski. Wszyscy z prezentujących jednoznacznie podkreślili, że najważniejszym celem wydarzenia jest wspólne wypracowanie rekomendacji do optymalizacji polskiego modelu rewitalizacji, uwzględniających dotychczasowe doświadczenia oraz cele polityki miejskiej. Dodatkowo Krzysztof Żuk w trakcie swojej prezentacji omówił wyniki modelowych rozwiązań z zakresu rewitalizacji na przykładzie Lublina, podkreślając, iż kluczem do sukcesu prowadzonych działań jest w szczególności dobrze prowadzona partycypacja społeczna. Na sesji otwierającej obecny był również wicemarszałek województwa lubelskiego – Dariusz Stefaniuk. W trakcie uroczystego otwarcia wręczono także nagrody w konkursie na najlepszą pracę magisterską o tematyce rewitalizacji. Główną nagrodę otrzymał Pan Mikołaj Gomółka za pracę pod tytułem „Interwencja w wyludniających się miastach na przykładzie Bytomia”natomiast trzy wyróżnienia trafiły do: Pani Klaudii Peplińskiej, Pani Justyny Hładkulik oraz Pani Agnieszki Biedalak. Była to druga edycja konkursu organizowanego jako wydarzenie towarzyszące Kongresowi Rewitalizacji. Nagrody uczestnikom wręczył Minister Adam Hamryszczak.

Sesję plenarną otworzyła Pani Magdalena Dej z Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. W panelu wystąpili przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, inicjując dyskusję na temat rewitalizacji w Polsce. Następnie rozpoczęto równolegle odbywające się sesje panelowe: Rewitalizacja w kurczących się miastach, Odnowa centrum, Rewitalizacja a rozwój gospodarczy (sesja pod patronatem Prezydenta Miasta Lublina) oraz Kalejdoskop (organizowany w formule 3MT). Wszystkie z powyższych paneli cieszyły się znacznym zainteresowaniem oraz aktywnym uczestnictwem w dyskusji. Późnym popołudniem odbyła się również sesja posterowa, podczas której swoje prace zaprezentowało aż 34 autorów. Przez cały czas trwania wydarzenia można było oglądać ekspozycję plakatów.

W trakcie drugiego dnia Kongresu sesje panelowe i dyskusyjne skupiono wokół dwóch najważniejszych tematów: Mieszkalnictwo na obszarze rewitalizacji oraz Rewitalizacja a odnowa wsi. Również i tego dnia uczestnicy Kongresu mieli możliwość wzięcia udziału w nowo wypracowanej formule kalejdoskopu, syntetycznie prezentując wyniki prowadzonych badań.

V Kongres Rewitalizacji zakończyła sesja podsumowująca poprowadzona przez dr Marcina Zawickiego, podczas której moderatorzy poszczególnych paneli postarali się zreasumować poruszone tematy oraz uwypuklić najważniejsze problemy poruszone podczas dyskusji. Dyrektor Wojciech Jarczewski podkreślił, że zarządzanie miastem kurczącym się nie powinno ograniczać się jedynie do powiększania liczby inwestycji czy wzrostu liczby mieszkańców. Dr Magdalena Dej w podsumowaniu zwróciła uwagę m.in. na to, że rewitalizacji i odnowy wsi nie można traktować jako synonimicznych terminów. Podkreśliła też znaczenie uwarunkowań prowadzenia procesów rewitalizacji na terenach wiejskich, które są bardzo specyficzne i różnią się od tych występujących w przypadku rewitalizacji miast. Jej zdaniem w tym kontekście obecne rozwiązania ustawy o rewitalizacji dla terenów wiejskich nie są optymalne. Według dr Aliny Muzioł-Węcławowicz potrzebny jest program rządowy, który zwiększyłby możliwości gmin w zakresie działań remontowo-modernizacyjnych.

Wideo

Fotorelacja

[ezcol_1quarter]1-Kongres Rewitalizacji_Lublin[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]4-Kongres Rewitalizacji_Lublin[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]5-Kongres Rewitalizacji_Lublin[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]6-Kongres Rewitalizacji_Lublin[/ezcol_1quarter_end]

[ezcol_1quarter]7-Kongres Rewitalizacji_Lublin[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]14Kongres Rewitalizacji_Lublin[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]18_Kongres Rewitalizacji_Lublin[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]21-Kongres Rewitalizacji_Lublin[/ezcol_1quarter_end]

[ezcol_1quarter]27-Kongres Rewitalizacji_Lublin[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]22-Kongres Rewitalizacji_Lublin[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]3-Kongres Rewitalizacji_Lublin[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]2-Kongres Rewitalizacji_Lublin[/ezcol_1quarter_end]


V Kongres Rewitalizacji – program szczegółowy


Prezentacje z sesji plenarnej:

Wsparcie procesu rewitalizacji w Polsce

Fotografia projektów modelowych i pilotażowych w 2018 r.

Rewitalizacja w polityce rozwoju

Partnerska inicjatywa miast – sieć rewitalizacja

Prezentacje z sesji „Rewitalizacja w kurczących się miastach”:

Rewitalizacja w kurczących się miastach – perspektywa praktyka

Prezentacje z sesji „Odnowa centrum”:

Odnowa centrum – perspektywa badacza

Odnowa centrum – perspektywa praktyka

Prezentacje z sesji „Mieszkalnictwo na obszarze rewitalizacji”:

Mieszkalnictwo na obszarze rewitalizacji – perspektywa badacza

Mieszkalnictwo na obszarze rewitalizacji – perspektywa praktyka

Prezentacje z sesji „Rewitalizacja a odnowa wsi”:

Rewitalizacja a odnowa wsi – perspektywa badacza

Rewitalizacja a odnowa wsi – perspektywa praktyka 1

Rewitalizacja a odnowa wsi – perspektywa praktyka 2

Prezentacje z sesji „Rewitalizacja a rozwój gospodarczy”:

Aktywizacja gospodarcza w Lublinie

Jak centrum Dąbrowy Górniczej zaprojektowali mieszkańcy miasta

Rewitalizacja a rozwój gospodarczy w Lesznie